Tips och inspiration Archives - GlobalConnect Sweden
PrivatFöretagFastighetsägare

Nybro Energi

Published at

Nybro Energi och GlobalConnect– ett långsiktigt partnerskap med en gemensam vision När Nybro Energi 2022 stod inför en ny upphandling av kommunikationsoperatör föll valet på GlobalConnect. Här berättar Stadsnätschefen Susanna Persson om Nybro Energis resa mot fibernät till 3 000 hushåll, och mer därtill. Nybro Energi erbjuder elhandel till kunder i hela Sverige, samt tillhandahåller […]

Read more →

Om fiber

Published at

Frågor om fiber Vad är fiber? Fiber, eller optisk fiber, är en teknologi som överför information genom att skicka ljuspulser längs en fiber av glas eller plast. Denna metod möjliggör dataöverföring över långa avstånd med mycket högre hastigheter jämfört med traditionella kopparbaserade system. Optiska fibrer är extremt tunna, ofta inte tjockare än ett mänskligt hårstrå, […]

Read more →

Vad är öppen fiber

Published at

Vad är öppen fiber? Öppen fiber är en modern form av bredbandsanslutning som erbjuder höghastighetsinternet via optiska fiberkablar. Till skillnad från traditionella bredbandslösningar, där en enda leverantör erbjuder både infrastruktur och tjänster, är öppen fiber en mer flexibel lösning. Det innebär att konsumenter kan välja mellan olika tjänsteleverantörer som använder samma nät, vilket främjar konkurrens […]

Read more →

Bredbandsstöd

Published at

Bredbandsstöd Post- och telestyrelsen (PTS) fördelar på uppdrag av regeringen ut stödpengar för den fortsatta fiberutbyggnaden. Varje år har föreningar, stadsnät och företag, som oss, möjligheten att ansöka om bredbandsstöd. I vissa områden kan det vara en förutsättning för att fiberutbyggnaden ska gå att genomföra. Ansökan till Post- och telestyrelsen En fiberutbyggnad innebär stora investeringar. […]

Read more →

Tillstånd

Published at

Tillstånd – en viktig del av vår fiberutbyggnad Tillstånd behövs för att få utföra grävning på vissa typer av vägar eller viss typ av mark. Det gör att tillstånd, från till exempel Trafikverket och Länsstyrelsen, är en viktig del av vår fiberutbyggnad. De vanligaste tillstånden som vi ansöker om är att få utför grävning på […]

Read more →

Vad är en grovåterställning?

Published at

Vad är en grovåterställning? Våra entreprenörer strävar alltid efter att göra så lite påverkan som möjligt på din tomt efter nedgrävning av fiber. När grävningen är utförd görs en grovåterställning på tomten. Det innebär att vår byggentreprenör lägger tillbaka och justerar uppgrävd yta med befintliga jordmassor. Eventuella stenar och dylikt som grävts fram tar man […]

Read more →

Markavtal

Published at

Markavtal för fiber Att signera ett markavtal för fiber innebär att en markägare ger tillstånd för specifikt företag att installera fiberoptiska kablar på sin fastighet. Ett sådant avtal kan innebära olika utfall, beroende på de specifika villkoren som avtalas mellan parterna. Genom att markägare signerar markavtal för fiber kan vi på GlobalConnect nyttja marken och […]

Read more →

Såhär går en fiberinstallation till

Published at

Såhär går en fiberinstallation till En fiberinstallation sker i flera steg. Här är några saker som kan vara bra att känna till. Vad är första steget vid installation av fiber? Vår entreprenör kontaktar fastighetsägaren för att boka in en tid för tomtprojektering. Då förbereder vi inför fiberinstallationen, alltså hur grävningen på tomten och installationen av […]

Read more →

Svetsa fiber- vad innebär det i praktiken?

Published at

Svetsa fiber- vad innebär det i praktiken? Hur går fibersvetsning till? Svetsa fiber innebär i praktiken att vi med hjälp av en liten maskin svetsar ihop två fibertrådar i taget i våra fosar, alltså ett kopplingsskåp, som står utplacerat på ett antal ställen i varje område. För att få ett bra resultat när man svetsar ihop […]

Read more →

Så här beställer du bredbandstjänster

Published at

Så här beställer du bredbandstjänster Vårt fibernät är öppet, vilket innebär att alla leverantörer av digitala tjänster är välkomna. Detta ger dig fördelar som konkurrenskraftiga priser och ett stort urval av tjänster. En unik aspekt av vårt nät är att vi inte tillhandahåller egna tjänster, utan fokuserar på att driva fibernätet och erbjuda tjänsteplattformen. I […]

Read more →