Fiber till samfälligheter - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Fiber till samfälligheter

Fiber till samfälligheter ger tillgång till obegränsat surfande, all underhållning du kan tänka dig och allt annat som är beroende av en stabil och säker bredbandsuppkoppling. Det gäller idag, i morgon och upp till 100 år framåt i tiden.


Framtidens möjligheter finns i fibern

Att fiber är den mest stabila, robusta och säkra bredbandslösningen som finns är det inget tvivel om. Och så kommer det fortsätta vara. Länge. Idag finns ingen annan lösning som kommer i närheten av det som fibern kan erbjuda. Alla som använder fiber kommer att kunna göra det de vill göra, och hur mycket som helst. Oberoende av hur många andra som gör det samtidigt.

Fiber gör hela samfälligheten mer attraktiv och ökar värdet på varje enskild fastighet

På samma sätt som en köpare inte vill börja med att dra ny el och dränera grunden vill man inte heller flytta in i en fastighet utan fiber. Fiber kan inte längre jämföras med onödig extrautrustning på en bil. Det är en förutsättning för att kunna ta del av alla de digitala möjligheter som på riktigt förenklar vardagen. Genom att välja fiber säkerställs en stabil och trygg uppkoppling med tillgång till snabb hastighet. Det krävs ett bredband med hög kapacitet för att kunna använda alla digitala tjänster, idag och i framtiden. Det är helt enkelt en förutsättning för att kunna ha ett obegränsat digitalt liv. Och att det påverkar fastighetens värde positivt säger sig självt. 

Vår fiberlösning bygger på att alla som vill ska få fiber, nu eller när det passar

När ni bestämt er för att er samfällighet ska ha fiber bygger vi en komplett infrastruktur till alla fastigheter. De som vill får fibern indragen och aktiverad direkt. Men de som vill vänta kan göra det. Fibern ligger och väntar vid tomtgränsen tills den dagen då fiberlusten blir för stor, eller de digitala möjligheterna för svåra att motstå. Valet är helt individuellt. 

Välj mellan marknadens bredaste palett av bredbandsoperatörer

Förutom att vår kollektiva fiberlösning erbjuder möjligheten att tacka ja eller nej till fiber är vår lösning dessutom ett öppet fibernät. Det betyder att alla hushåll väljer sin egen bredbandsoperatör och de tjänster man vill ta del av. Kanske kommer dina behov av digitala tjänster ändras med tiden. Inga problem. Vårt fibernät är öppet vilket ger dig stora valmöjligheter av leverantörer. Du väljer fritt det som passar dig allra bäst.  


Varför fiber från GlobalConnect?

Idag har en majoritet av de svenska hushållen redan tillgång till fiber, men vi fortsätter att bygga fiber i hela Sverige. Vår vision är att hela Sverige ska kunna ta del av den digitala framtidens alla möjligheter. En framtid där det är möjligt att bo och arbeta var man vill, hur man vill och när man vill.

Välfärdstjänster

Fiberns kapacitet är en förutsättning för morgondagens välfärdstjänster, exempelvis e-hälsa och trygghetslarm.

Fastighetstjänster

Smarta fastighetstjänster låter er övervaka och styra er fastighet. Det ger besparingar och ökad boendekomfort.

Värdehöjning

En fiberanslutning ökar både fastighetens och lägenheternas attraktionsvärde.

Öppet nät

Öppet fibernät ger ökad valfrihet och ofta lägre bredbandskostnader för de boende.


Kontakta mig och berätta mer om kollektiv fiberlösning för samfälligheter