Omsorgstjänster via omsorgsportalen - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Omsorgstjänster via omsorgsportalen

För många är det viktigt att kunna leva ett självständigt liv, samtidigt som ens behov av stöd och tillsyn tillgodoses i hemmet. Därför är nu marknadsplatsen omsorgsportalen och dess bakomliggande nationella välfärdsbredband tillgängligt inom GlobalConnect – ett steg som öppnar upp för nästa nivå av digital omsorg i Sverige.


Nu finns det möjlighet för dig eller någon du bryr dig om att beställa digitala omsorgstjänster till bostaden

Hur fungerar omsorgsportalen?

Omsorgsportalen gör att privatpersoner, men också kommunala verksamheter och företag, kan tillgå ett samlat utbud av digitala omsorgstjänster. Det hjälper alla som behöver extra trygghet i hemmet, genom till exempel trygghetslarm till anhöriga och larmcentral, brandsäkrande spisvakt och påminnelsetjänster som förhindrar olyckor. Tjänsterna kopplas oftast upp mot närstående på distans genom ett inkluderat välfärdsbredband.

Tekniken bygger på att omsorgsportalen använder en framtidssäkrad fast anslutning rakt in i varje hushåll. Med hjälp av en stabil uppkoppling har du tillgång till en rad digitala omsorgstjänster, som kan lindra oro, skänka trygghet och förebygga olyckor. För en anhörig till en äldre eller funktionsnedsatt kan det innebära att få stöd i vardagen genom tjänster som gör det möjligt att vara närvarande på distans. För den som är äldre, eller funktionsnedsatt och upplever ett ökat behov av stöd, kan det vara en otrolig lättnad att med bibehållen självständighet ändå ha möjlighet till hjälp när det behövs. För en kommun eller vårdbolag kan det till exempel innebära att den verksamhetskrävande nattliga tillsynen sköts på distans och kvalitetstid kan prioriteras på dagtid när sällskap uppskattas.

Såhär beställer du omsorgstjänster:

Det är ett nytt verktyg för dig att sköta din hälsa eller hjälpa en nära anhörig i dess behov av tillsyn och vård.

För att beställa och läsa mer om omsorgsportalen, välfärdsbredbandet eller de olika digitala omsorgstjänsterna finns mer information på www.omsorgsportalen.se.

Omsorgsportalen och dess innehåll är en tjänst som levereras av Sappa AB, där vi erbjuder dig som GlobalConnect kund möjligheten att fritt välja om ni önskar beställa dess tjänster.