Information kring driftstörningar - GlobalConnect Sweden
PrivatFöretagFastighetsägare

För frågor och support gällande driftstörningar hänvisar vi dig till din valda tjänsteleverantör. Nedan hittar du länkar till utvalda tjänsteleverantörers driftsidor.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Åtgärdade driftstörningar

Hällingsjö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2239061
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hällingsjö


Occured: 2024-04-11 13:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-11 20:09 CET/CEST


History:
2024-04-11 19:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Karlstad

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2239010
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Karlstad


Occured: 2024-04-11 08:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-12 08:25 CET/CEST


History:
2024-04-12 14:13 – Outage is resolved and services are restored. Customer placed equipment may need to be rebooted. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Kunder kan behöva starta om sin tjänstefördelare.
2024-04-11 16:23 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238921
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro


Occured: 2024-04-22 13:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-22 13:00 CET/CEST


History:
2024-04-11 14:15 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238855
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje


Occured: 2024-04-11 11:59 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-11 15:10 CET/CEST


History:
2024-04-11 12:54 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238856
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund


Occured: 2024-04-11 10:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-11 14:45 CET/CEST


History:
2024-04-11 12:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238724
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro


Occured: 2024-04-11 09:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-11 11:30 CET/CEST


History:
2024-04-11 11:44 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-11 10:53 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-04-11 10:09 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Mölnlycke

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238704
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mölnlycke


Occured: 2024-04-11 07:58 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-11 16:03 CET/CEST


History:
2024-04-11 11:58 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-11 10:37 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Danderyd

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238643
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Danderyd


Occured: 2024-04-11 07:56 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-11 10:37 CET/CEST


History:
2024-04-11 10:53 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-11 08:29 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-04-11 08:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238623
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla


Occured: 2024-04-11 07:34 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-11 09:28 CET/CEST


History:
2024-04-11 12:43 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-11 07:50 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa feletKatrineholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238574
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Katrineholm


Occured: 2024-04-10 22:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 23:19 CET/CEST


History:
2024-04-10 23:19 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-10 22:16 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Märsta

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238541
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Märsta


Occured: 2024-04-10 19:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-11 07:40 CET/CEST


History:
2024-04-11 07:45 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-11 05:05 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238560
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje


Occured: 2024-04-10 21:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 23:44 CET/CEST


History:
2024-04-10 23:44 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-10 21:42 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Östhammar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238540
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östhammar


Occured: 2024-04-10 19:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 21:54 CET/CEST


History:
2024-04-10 21:56 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-10 21:39 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Sparreholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238542
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sparreholm


Occured: 2024-04-10 20:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 23:43 CET/CEST


History:
2024-04-10 23:44 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-10 21:42 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Onsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238514
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Onsala


Occured: 2024-04-10 16:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-11 09:46 CET/CEST


History:
2024-04-11 10:20 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-10 19:19 – Troubleshooting will continue tomorrow thursday when we have technicians in the area. // Felsökning fortsätter imorgon torsdag när vi har tekniker i området.Glanshammar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238420
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Glanshammar


Occured: 2024-04-10 14:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 17:49 CET/CEST


History:
2024-04-10 17:21 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-04-10 16:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Bergby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238216
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bergby


Occured: 2024-04-10 08:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 13:14 CET/CEST


History:
2024-04-10 14:09 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-10 11:13 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-04-10 11:01 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Upplands Väsby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238256
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Upplands Väsby


Occured: 2024-04-10 10:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 12:13 CET/CEST


History:
2024-04-10 12:27 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-10 11:37 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Särna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238180
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Särna


Occured: 2024-04-10 09:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 10:36 CET/CEST


History:
2024-04-10 10:40 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-10 10:33 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238048
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla


Occured: 2024-04-10 07:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 09:31 CET/CEST


History:
2024-04-10 09:55 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-10 08:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Göteborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238102
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg


Occured: 2024-04-10 08:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 09:50 CET/CEST


History:
2024-04-10 10:29 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-10 09:10 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Idre, Älvdalen

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238062
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Idre, Älvdalen


Occured: 2024-04-10 08:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 09:48 CET/CEST


History:
2024-04-10 10:14 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-10 08:35 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Jämtland

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238051
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Jämtland


Occured: 2024-04-09 10:34 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 13:51 CET/CEST


History:
2024-04-10 08:52 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 6 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 6 timmar.
2024-04-10 08:18 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Enköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238035
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Enköping


Occured: 2024-04-10 07:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 07:31 CET/CEST


History:
2024-04-10 08:31 – Services are down due to planned work CHG0100704 // Tjänster är nere på grund av ett planerat arbete CHG0100704
2024-04-10 07:48 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238030
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund


Occured: 2024-04-10 06:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 10:58 CET/CEST


History:
2024-04-10 11:14 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-10 11:11 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-10 09:51 – Property manager will troubleshoot on site later today. // Fastighetsskötare kommer att felsöka på plats senare idag.
2024-04-10 06:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Njurunda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2238022
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Njurunda


Occured: 2024-04-10 05:26 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-10 09:02 CET/CEST


History:
2024-04-10 09:18 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-10 06:51 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Östhammar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2237876
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östhammar


Occured: 2024-04-09 18:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-09 22:15 CET/CEST


History:
2024-04-09 22:42 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-09 20:43 – Troubleshooting will continue tomorrow. // Felsökningen fortsätter imorgon.
2024-04-09 19:30 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2237850
Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla


Occured: 2024-04-09 14:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-12 14:12 CET/CEST


History:
2024-04-12 08:14 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2024-04-10 15:02 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-04-10 10:38 – Technician is en route to site. // Fälttekniker är på väg till site.
2024-04-09 18:34 – Troubleshooting will continue tomorrow. // Felsökningen kommer att fortsätta imorgon.
2024-04-09 18:27 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Skövde

Ticket number: INC2237819

Location: Skövde

Description: Multiple customer affecting fault

Fault type: Currently unknown


Occurred: 2024-04-09 16:53 CET/CEST

Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress

Next update: 2024-04-10 10:00 CET/CEST


Last update(s):

2024-04-10 08:11 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.

2024-04-09 17:53 – We currently have an outage caused by a planned work with reference CHG0100130 that failed. Due to access problems, troubleshooting will continue in the morning. // Vi har för närvarande en driftstörning orsakad av ett planjobb med referens CHG0100130 som misslyckades. På grund av tillträdesproblem så kommer felsökning fortsätta imorgon.


Torshälla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2237803
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Torshälla


Occured: 2024-04-09 14:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-09 16:22 CET/CEST


History:
2024-04-09 16:37 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-09 16:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2237705
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla


Occured: 2024-04-09 14:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-09 17:40 CET/CEST


History:
2024-04-09 17:40 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-09 15:04 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-04-09 14:16 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2237457
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna


Occured: 2024-04-09 07:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-09 09:44 CET/CEST


History:
2024-04-09 12:19 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-09 09:13 – Power company is replacing equipment // Elbolag byter utrustning
2024-04-09 08:56 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-09 08:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Ljungby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2237386
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ljungby


Occured: 2024-04-09 06:14 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-09 06:28 CET/CEST


History:
2024-04-09 06:29 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-09 06:23 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2237353
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje


Occured: 2024-04-08 20:24 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-08 21:37 CET/CEST


History:
2024-04-08 21:38 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-08 20:34 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2237168
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna


Occured: 2024-04-08 12:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-08 12:41 CET/CEST


History:
2024-04-08 12:48 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-08 12:47 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Partille

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2236940
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Partille


Occured: 2024-04-08 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-08 07:04 CET/CEST


History:
2024-04-08 07:10 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-04-08 06:19 – A planned work is taking longer than anticipated. Technicians are working on remedying the issue. // Ett planjobb har dragit ut på tiden. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.Marieannelund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2236913
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Marieannelund


Occured: 2024-04-07 15:17 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-08 13:37 CET/CEST


History:
2024-04-07 19:47 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2024-04-07 19:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Göteborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2236833
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg


Occured: 2024-04-07 09:58 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-07 10:19 CET/CEST


History:
2024-04-07 10:32 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-07 10:10 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.