Information kring driftstörningar - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

För frågor och support gällande driftstörningar hänvisar vi dig till din valda tjänsteleverantör. Nedan hittar du länkar till utvalda tjänsteleverantörers driftsidor.

Pågående driftstörningar

Simrishamn

Ticket number: INC2268421
Location: Simrishamn
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue


Occurred: 2024-06-23 01:14 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-06-23 09:45 CET/CEST


Last update(s):
2024-06-23 04:47 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Gävle

Ticket number: INC2267078
Location: Gävle
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown


Occurred: 2024-06-18 19:10 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-06-24 17:00 CET/CEST


Last update(s):
2024-06-20 18:38 – Most of services are restored. A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Dom flesta tjänsterna är återställda. Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-06-20 14:56 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-06-19 09:31 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-06-19 00:52 – Due to issues with access to site troubleshooting will postponed until tomorrow. // På grund av problem med åtkomst till platsen kommer felsökningen att skjutas upp till imorgon
2024-06-18 21:56 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-18 21:46 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Uppsala

Ticket number: INC2266902
Location: Uppsala
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Hardware card error


Occurred: 2024-06-18 14:20 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-06-24 11:00 CET/CEST


Last update(s):
2024-06-21 07:58 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed until Monday. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp till på måndag.
2024-06-18 14:46 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.Vingåker

Ticket number: INC2266744
Location: Vingåker
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break


Occurred: 2024-06-18 11:03 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-06-24 12:01 CET/CEST


Last update(s):
2024-06-21 11:01 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed until monday at the latest. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp till senast på måndag.
2024-06-21 04:09 – Some of the services are restored, further troubleshooting will continue in the morning. // Vissa av tjänsterna är återställda, ytterligare felsökning kommer att fortsätta under morgonen.
2024-06-20 13:21 – Repair work is ongoing. The damaged cable needs to be replaced. // Reparationsarbetet fortsätter. Den skadade kabeln kommer bytas ut.
2024-06-20 09:08 – A part of the cable has been repaired but additional damage has been discovered in other areas, necessitating further excavation. The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // En del av kabeln har reparerats men ytterligare skador har upptäckts i andra områden, vilket kommer att kräva ytterligare grävarbete. Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2024-06-19 15:51 – Preparations are still underway before the repair work can commence. Repair work will start thursday morning // Förberedelserna pågår fortfarande innan reparationsarbetet kan börja. Reparationsarbetet påbörjas torsdag morgon.
2024-06-19 12:02 – Preparations are still underway before the repair work can commence. // Förberedelserna pågår fortfarande innan reparationsarbetet kan börja.
2024-06-19 10:05 – Technician has localised the fault, close to a road. Technicians are in need of truck mounted attenuators (TMA) for protection before restoration work may resume. This means the work will take longer than initially estimated. // Tekniker har hittat felet som ligger vid en trafikerad väg. Teknikerna behöver skydd innan arbete kan fortgå och reparationsarbetet kommer därför ta längre tid.
2024-06-18 19:12 – Technician confirms cable cut and excavation work is required. Repair work will continue tomorrow. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Reparationsarbete kommer att fortsätta imorgon.
2024-06-18 16:44 – Technician has been delayed, but is expected to reach site soon. // Teknikern har blivit försenad, men kommer strax att anlända till site.
2024-06-18 12:12 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2024-06-18 12:03 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.Åtgärdade driftstörningar

Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2268348
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro


Occured: 2024-06-22 06:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-22 14:05 CET/CEST


History:
2024-06-22 14:05 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
2024-06-22 07:55 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-22 07:46 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Nässjö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2268172
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nässjö


Occured: 2024-06-21 09:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-21 11:54 CET/CEST


History:
2024-06-21 12:07 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-21 10:59 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-06-21 10:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Arboga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267983
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arboga


Occured: 2024-06-20 15:34 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-20 17:25 CET/CEST


History:
2024-06-20 15:52 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Oskarshamn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267681
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Oskarshamn


Occured: 2024-06-20 05:17 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-20 06:06 CET/CEST


History:
2024-06-20 06:21 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-20 06:03 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267672
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala


Occured: 2024-06-20 23:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-20 10:30 CET/CEST


History:
2024-06-20 11:34 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-20 05:06 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. ]
2024-06-20 04:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Glanshammar/Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267633
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Glanshammar/Örebro


Occured: 2024-06-19 21:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-20 00:12 CET/CEST


History:
2024-06-20 00:12 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-06-19 21:54 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Gäddede

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267616
Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gäddede


Occured: 2024-06-19 17:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-20 00:30 CET/CEST


History:
2024-06-19 19:59 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantörKarlstad

Ticket number: INC2267541

Location: Karlstad

Description: Multiple customer affecting fault

Fault type: Currently unknown


Occurred: 2024-06-19 16:00 CET/CEST

Estimated Time of Repair: 2024-06-19 22:05 CET/CEST


Status: Troubleshooting in progress

Next update: 2024-06-19 23:07 CET/CEST


Last update(s):

2024-06-19 22:07 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda

2024-06-19 17:06 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.


Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267405
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm


Occured: 2024-06-19 12:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-19 13:35 CET/CEST


History:
2024-06-19 13:35 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-19 13:09 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267342
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm


Occured: 2024-06-19 11:54 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-19 12:23 CET/CEST


History:
2024-06-19 12:49 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-19 12:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Alsen

Ticket number: INC2267268

Location: Alsen

Description: Multiple customer affecting fault

Fault type: Power issue


Occurred: 2024-06-19 10:01 CET/CEST

Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress

Next update: 2024-06-19 14:35 CET/CEST


Last update(s):

2024-06-19 13:35 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.

2024-06-19 10:48 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.


Skogås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267176
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skogås


Occured: 2024-06-19 08:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-19 15:48 CET/CEST


History:
2024-06-19 15:48 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-06-19 12:23 – Cable fault detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Kabelfel har lokaliserats hos vår underleverantör.
2024-06-19 09:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Ekerö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267186
Fault type: Critical fault correction
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ekerö


Occured: 2024-06-18 14:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-19 10:06 CET/CEST


History:
2024-06-19 12:02 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-19 09:14 – Troubleshooting is ongoing and intermittent outages may occur. // Felsökning fortsätter och kan orsaka kortare avbrott.
2024-06-19 09:11 – We currently have an outage that affects customers with remote desktop services, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som yttrar sig i kvalitetsproblem med paketförluster och/eller höga svarstider. Felsökning pågår.Varberg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267114
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Varberg


Occured: 2024-06-19 04:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-19 12:38 CET/CEST


History:
2024-06-19 12:48 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-19 10:35 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-06-19 06:53 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-19 04:52 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantörSkövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2267028
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde


Occured: 2024-06-18 16:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 18:04 CET/CEST


History:
2024-06-18 18:03 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-18 18:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Klövsjö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266988
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Klövsjö


Occured: 2024-06-18 15:58 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 22:13 CET/CEST


History:
2024-06-18 22:13 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-06-18 16:53 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266723
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje


Occured: 2024-06-18 10:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 18:22 CET/CEST


History:
2024-06-18 17:10 – A: Tekniker har hämtat nyckel i SENOT0001.
C: Vi hade problem med nyckelskåpet på SENOT0001, ingen av våra standard koder fungerade. Men det hänger en huvudnyckel till nyckelskåpet i teknikutrymmet. Har lagt in det som notering i TM med.
2024-06-18 15:46 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2024-06-18 15:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Åsarna/Stenstavik

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266930
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åsarna/Stenstavik


Occured: 2024-06-18 14:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 17:05 CET/CEST


History:
2024-06-18 17:38 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-18 15:17 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Bromölla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266812
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bromölla


Occured: 2024-06-18 11:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 19:44 CET/CEST


History:
2024-06-18 19:50 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-18 13:18 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-18 13:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Odensbacken

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266814
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Odensbacken


Occured: 2024-06-18 09:59 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 14:29 CET/CEST


History:
2024-06-18 14:29 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-18 13:33 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-18 13:10 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266703
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala


Occured: 2024-06-18 11:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 14:29 CET/CEST


History:
2024-06-18 14:41 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-18 13:09 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-06-18 12:20 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2024-06-18 11:24 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.krokom

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266681
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: krokom


Occured: 2024-06-18 08:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 12:14 CET/CEST


History:
2024-06-18 12:38 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-06-18 11:02 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266541
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala


Occured: 2024-06-18 05:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 06:41 CET/CEST


History:
2024-06-18 06:41 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-06-18 06:10 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Gamleby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266483
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gamleby


Occured: 2024-06-17 21:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 23:56 CET/CEST


History:
2024-06-17 23:56 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-06-17 21:51 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Åsa

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266409
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åsa


Occured: 2024-06-17 16:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 18:26 CET/CEST


History:
2024-06-17 18:24 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-17 17:12 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Uppsala - Studentstaden

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266288
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala – Studentstaden


Occured: 2024-06-17 13:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-19 13:41 CET/CEST


History:
2024-06-19 14:17 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
2024-06-17 15:45 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-06-17 13:53 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-06-17 13:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266175
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje


Occured: 2024-06-17 11:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 11:22 CET/CEST


History:
2024-06-17 11:18 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2266127
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro


Occured: 2024-06-17 10:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 23:25 CET/CEST


History:
2024-06-17 23:25 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-06-17 10:39 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Sala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2265981
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sala


Occured: 2024-06-17 07:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-18 14:05 CET/CEST


History:
2024-06-18 14:08 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-06-18 09:25 – Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felsökning pågår med underleverantör
2024-06-18 03:38 – Due to issues with access to fault location, troubleshooting will be postponed until morning. //På grund av problem med åtkomst till felplats kommer felsökning att skjutas upp till morgonen.
2024-06-17 10:32 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-06-17 08:01 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Åmål

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2265932
Fault type: Faulty HW card
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åmål


Occured: 2024-06-17 01:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-06-17 09:22 CET/CEST


History:
2024-06-17 06:28 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2024-06-17 03:03 – Added additional affected circuits. // Lagt till mer påverkade tjänster.
2024-06-17 02:46 – We currently have an outage, during a planned fiber work a amplifier broke down. Sourcing spare parts ETR 09:30 // Vi har för närvarande en driftstörning. Under ett planerat fiber jobb så gick en förstärkare sönder. Ny förstärkare håller på att förberedas, ETR 09:30