Information kring driftstörningar - GlobalConnect Sweden
PrivatFöretagFastighetsägare

För frågor och support gällande driftstörningar hänvisar vi dig till din valda tjänsteleverantör. Nedan hittar du länkar till utvalda tjänsteleverantörers driftsidor.

Pågående driftstörningar

Upplands Väsby

Ticket number: INC2222476
Location: Upplands Väsby
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown


Occurred: 2024-02-22 03:13 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-02-22 12:00 CET/CEST


Last update(s):
2024-02-22 07:02 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-22 03:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Kiruna

Ticket number: INC2222450
Location: Kiruna
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break


Occurred: 2024-02-21 22:53 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-02-22 10:00 CET/CEST


Last update(s):
2024-02-22 06:33 – Sub provider technician has located the fault near a railway, behind the barriers. Investigations into what permissions are needed are ongoing. // Underleverantörens tekniker har lokaliserat felet vid en järnväg innanför bommarna. Utredning av vilka behörigheter som kommer behövs pågår.
2024-02-22 01:44 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-21 23:30 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2024-02-21 23:12 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Örebro

Ticket number: INC2222440
Location: Örebro
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown


Occurred: 2024-02-21 09:06 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-02-22 11:00 CET/CEST


Last update(s):
2024-02-21 21:21 – We currently have an outage, troubleshooting will begin tomorrow. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning påbörjas imorgon.Åtgärdade driftstörningar

Lagan

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222357
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lagan


Occured: 2024-02-21 15:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 19:55 CET/CEST


History:
2024-02-21 19:59 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-02-21 18:57 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2024-02-21 16:23 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2024-02-21 16:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222261
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna


Occured: 2024-02-21 11:39 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 12:32 CET/CEST


History:
2024-02-21 12:41 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-21 12:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Mölndal

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222232
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mölndal


Occured: 2024-02-21 11:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 12:54 CET/CEST


History:
2024-02-21 14:19 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-21 11:52 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222202
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga


Occured: 2024-02-21 11:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 13:25 CET/CEST


History:
2024-02-21 14:09 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-21 12:05 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-21 11:12 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Habo

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222193
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Habo


Occured: 2024-02-21 10:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 10:59 CET/CEST


History:
2024-02-21 11:02 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-21 10:51 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Upplands Väsby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222134
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Upplands Väsby


Occured: 2024-02-21 09:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 09:58 CET/CEST


History:
2024-02-21 10:03 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-21 09:46 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Norrköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222120
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping


Occured: 2024-02-21 09:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 10:10 CET/CEST


History:
2024-02-21 10:13 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-21 09:39 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222103
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro


Occured: 2024-02-21 09:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 10:43 CET/CEST


History:
2024-02-21 12:48 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-21 12:16 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-02-21 09:23 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Gävle

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222072
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle


Occured: 2024-02-21 08:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 14:51 CET/CEST


History:
2024-02-21 15:19 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-21 08:38 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Arboga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222061
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arboga


Occured: 2024-02-21 08:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 10:31 CET/CEST


History:
2024-02-21 10:34 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-21 08:30 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Upplands Väsby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222052
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Upplands Väsby


Occured: 2024-02-21 07:58 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 08:50 CET/CEST


History:
2024-02-21 08:52 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-21 08:24 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Södra Sverige

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222023
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Södra Sverige


Occured: 2024-02-21 07:59 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 18:00 CET/CEST


History:
2024-02-21 18:16 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed by sub provider. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades i underleverantörs nätverk.
2024-02-21 16:20 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-02-21 15:32 – Field engineer has arrived to site. Troubleshooting continues. // Fälttekniker har anlänt till site. Felsökning pågår.
2024-02-21 11:52 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-21 09:43 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-21 08:12 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Hallstavik

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2222004
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hallstavik


Occured: 2024-02-21 07:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 09:53 CET/CEST


History:
2024-02-21 10:01 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-21 08:57 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-21 07:12 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Åre-Krokom

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221967
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre-Krokom


Occured: 2024-02-21 04:53 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 11:45 CET/CEST


History:
2024-02-21 12:52 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-21 12:16 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-02-21 07:43 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-21 05:31 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-21 05:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Haparanda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221960
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Haparanda


Occured: 2024-02-21 00:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 01:43 CET/CEST


History:
2024-02-21 03:11 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-21 00:16 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221947
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre


Occured: 2024-02-20 19:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-21 11:04 CET/CEST


History:
2024-02-21 12:10 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-21 08:22 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-20 20:11 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed until morning. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp till morgonen.
2024-02-20 20:06 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221933
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga


Occured: 2024-02-20 16:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-20 18:08 CET/CEST


History:
2024-02-20 18:10 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-20 17:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221788
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna


Occured: 2024-02-20 08:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-20 10:52 CET/CEST


History:
2024-02-20 10:57 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-20 10:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Gävle

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221726
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle


Occured: 2024-02-20 07:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-20 15:28 CET/CEST


History:
2024-02-20 15:35 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-20 13:51 – A hardware fault detected. Replacement unit is being sourced. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning förbereds.
2024-02-20 12:54 – Power work is currently being performed at site. Services will restore when the power work is completed later today. // Det pågår för närvarande ett strömarbete på site. Tjänsterna kommer att återställas när strömarbetet är färdigt senare idag.
2024-02-20 10:47 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-20 08:23 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Anderslöv

Ticket number: INC2221704

Location: Anderslöv

Description: Multiple customer affecting fault

Fault type: Currently unknown


Occurred: 2024-02-20 04:20 CET/CEST

Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress

Next update: 2024-02-20 09:00 CET/CEST


Last update(s):

2024-02-20 04:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.


Stora Sundby

Ticket number: INC2221652

Location: Stora Sundby

Description: Multiple customer affecting fault

Fault type: Power issue


Occurred: 2024-02-19 17:40 CET/CEST

Estimated Time of Repair: To be announced


Status: Troubleshooting in progress

Next update: 2024-02-19 21:50 CET/CEST


Last update(s):

2024-02-19 20:50 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.

2024-02-19 18:16 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.


Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221578
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm


Occured: 2024-02-19 15:56 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-19 16:08 CET/CEST


History:
2024-02-19 16:08 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-19 16:06 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Skövde, Trollhättan, Lilla Edet

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221540
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde, Trollhättan, Lilla Edet


Occured: 2024-02-19 15:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-19 22:10 CET/CEST


History:
2024-02-20 04:15 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-02-19 22:40 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2024-02-19 21:44 – Sub provider informs that they have technician en route to a secondary site to implement a temporary solution. // Underleverantören informerar om att de har en tekniker på väg till en sekundär plats för att implementera en tillfällig lösning.
2024-02-19 19:47 – Technician has arrived on site and has begun troubleshooting. // Tekniker har kommit till plats och har påbörjat felsökning.
2024-02-19 18:33 – We are waiting for technician to arrive to site for troubleshooting. // Vi väntar på att tekniker ska komma till platsen för felsökning.
2024-02-19 16:39 – Technician has been dispatched to troubleshoot on site. // Tekniker har skickats för felsökning på plats.
2024-02-19 16:16 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-02-19 16:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Upplands Väsby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221520
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Upplands Väsby


Occured: 2024-02-19 14:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-19 16:27 CET/CEST


History:
2024-02-19 16:30 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-19 15:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Katrineholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221392
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Katrineholm


Occured: 2024-02-19 13:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-19 14:05 CET/CEST


History:
2024-02-19 14:05 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-19 13:30 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Sala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221337
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sala


Occured: 2024-02-19 13:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-19 17:39 CET/CEST


History:
2024-02-19 17:24 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-02-19 16:51 – Sub provider informs that they have detected a cable fault. Technician has begun splicing the fiber. // Underleverantören informerar om att de har upptäckt ett kabelfel. Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2024-02-19 15:19 – Troubleshooting with our sub provider is still ongoing. // Felsökning med vår underleverantör pågår fortfarande.
2024-02-19 14:02 – Suspected disturbance in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing. // Misstänkt störning i vår underleverantörs nätverk. Felsökning pågår.
2024-02-19 13:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Strängnäs

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221336
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Strängnäs


Occured: 2024-02-19 11:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-19 17:59 CET/CEST


History:
2024-02-19 18:07 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-19 16:57 – There is still an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är fortfarande ett pågående strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-19 13:11 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Eskilstuna - Stora Sundby

Ticket number: INC2221218

Location: Eskilstuna – Stora Sundby

Description: Multiple customer affecting fault

Fault type: Power issue


Occurred: 2024-02-19 09:40 CET/CEST

Estimated Time of Repair: 2024-02-19 18:00 CET/CEST


Status: Troubleshooting in progress

Next update: 2024-02-19 17:00 CET/CEST


Last update(s):

2024-02-19 15:37 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.

2024-02-19 12:09 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.

2024-02-19 10:29 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.


Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221072
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm


Occured: 2024-02-19 01:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-19 08:26 CET/CEST


History:
2024-02-19 08:26 – It is determined that it is only cosmetic alarms, no actual outage of services. // Det har kommits fram till att larmen enbart är kosmetiska och ingen faktiskt driftpåverkan har skett.
2024-02-19 05:33 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-19 05:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Onsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221014
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Onsala


Occured: 2024-02-18 17:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-18 20:34 CET/CEST


History:
2024-02-18 22:19 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-18 17:52 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.HILLERSTORP

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2221001
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: HILLERSTORP


Occured: 2024-02-18 14:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-18 17:07 CET/CEST


History:
2024-02-18 17:07 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-18 14:16 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220942
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm


Occured: 2024-02-18 07:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-18 08:47 CET/CEST


History:
2024-02-18 08:55 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-18 07:52 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220924
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala


Occured: 2024-02-18 06:26 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-18 08:13 CET/CEST


History:
2024-02-18 08:13 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-18 06:34 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Norrköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220901
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping


Occured: 2024-02-17 18:09 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-18 01:08 CET/CEST


History:
2024-02-18 06:39 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-17 18:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220891
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping


Occured: 2024-02-17 16:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-19 13:19 CET/CEST


History:
2024-02-19 13:23 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-18 14:39 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-17 18:05 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220878
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg


Occured: 2024-02-17 13:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-18 13:00 CET/CEST


History:
2024-02-18 17:08 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-18 14:38 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-17 14:01 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Norrköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220871
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping


Occured: 2024-02-17 11:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-17 17:55 CET/CEST


History:
2024-02-17 17:55 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-17 13:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Järfälla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220839
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Järfälla


Occured: 2024-02-16 23:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-17 10:09 CET/CEST


History:
2024-02-17 10:18 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-17 09:09 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-17 04:12 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Enköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220825
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Enköping


Occured: 2024-02-16 20:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-17 13:45 CET/CEST


History:
2024-02-17 13:45 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-17 10:51 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-16 21:41 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Vittskövle

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220801

Fault type: Currently unknown

Description: Multiple customer affecting fault

Location: Vittskövle


Occured: 2024-02-16 17:52 CET/CEST

Service(s) restored: 2024-02-16 20:32 CET/CEST


History:

2024-02-16 21:42 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.

2024-02-16 18:22 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.


Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220794
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping


Occured: 2024-02-16 16:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-17 07:30 CET/CEST


History:
2024-02-17 07:36 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-16 20:22 – A field technician will be ordered to the site for troubleshooting in the morning. // Fälttekniker kommer beställas för felsökning på plats imorgon.
2024-02-16 17:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Torshälla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220731
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Torshälla


Occured: 2024-02-16 13:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-16 18:56 CET/CEST


History:
2024-02-16 18:57 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-02-16 16:23 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-16 14:33 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-16 14:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Frillesås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220712
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Frillesås


Occured: 2024-02-16 11:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-16 21:46 CET/CEST


History:
2024-02-16 21:52 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-02-16 21:34 – Power outage in area still active. Power supplier is working on it. // Fortfarande ett pågående strömavbrott i området. Nätägare arbetar med att lösa problemet.
2024-02-16 13:49 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220603
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala


Occured: 2024-02-16 10:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-16 10:38 CET/CEST


History:
2024-02-16 11:01 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-16 10:26 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Arboga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220541
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arboga


Occured: 2024-02-16 08:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-16 09:48 CET/CEST


History:
2024-02-16 09:54 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-16 09:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Jönköping, Mjölby, Huskvarna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220509
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Jönköping, Mjölby, Huskvarna


Occured: 2024-02-16 08:09 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-16 15:57 CET/CEST


History:
2024-02-16 20:02 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-02-16 16:22 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2024-02-16 15:43 – Sub provider has prepared cable and splicing is about to begin. // Underleverantör har förberett ny kabel och kabelskarvning ska strax påbörjas.
2024-02-16 12:56 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-02-16 08:55 – Sub provider informs that they have a cable cut in their network. They are troubleshooting // Underleverantör meddelar att de har ett fiberbrott i sitt nätverk. De felsöker.
2024-02-16 08:34 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2024-02-16 08:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220484
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna


Occured: 2024-02-16 07:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-16 07:56 CET/CEST


History:
2024-02-16 08:37 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-16 07:47 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220472
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping


Occured: 2024-02-16 05:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-16 10:29 CET/CEST


History:
2024-02-16 10:34 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-16 10:20 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-16 06:41 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.Malmö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.


Ticket number: INC2220455
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmö


Occured: 2024-02-16 02:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-16 12:52 CET/CEST


History:
2024-02-16 12:54 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-16 12:18 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-16 05:07 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-16 04:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.