Fiber till samhälle - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Fiber för ett smartare samhälle

Samarbete är vägen till fibermålet

Vår vision är att bygga ett öppet och neutralt fibernät för alla – där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar. En vision som når och överträffar regeringens bredbandsmål. Vi bygger idag fiber till bostäder i stad och land. Till företag och offentlig sektor. I samarbete med regioner, kommuner, organisationer och privatpersoner. Tillsammans kan vi bygga Sveriges nya fibernät.


Konsten att slå regeringens bredbandsmål med tre år

Vingåkers kommun och GlobalConnect har samarbetat sedan 2014 – hela tiden med ett tydligt mål: alla förtjänar ett snabbt bredband. Oavsett bostadsadress. För det är så man bygger ett inkluderande och levande samhälle. Och inkluderande har det blivit, åtminstone i Vingåker. 15 av 21 regioner kommer inte klara regeringens bredbandsmål för 2025 enligt prognoser. Men Vingåker har gjort det. Tre år tidigare.

I filmen kan du höra Maria Sörman, regionchef på GlobalConnect och Regina Westas Stedt, samhällsstrateg och bredbandssamordnare på Vingåkers kommun berätta om hur vi tillsammans med engagerade privatpersoner, bygdegårdar och andra ideella föreningar lyckats bygga ut fibernätet till hela Vingåkers landsbygd på drygt åtta år.


Vill du ha en referens?

Vi samarbetar med många kommuner runt om i landet. Vill du veta mer om hur det är att jobba med oss? Välkommen att kontakta en av våra samarbetspartners, Regina Westas – bredbandssamordnare på Vingåker kommun.

+46(0)70 – 554 96 16
regina.westas@vingaker.se


Välfärdsnätet

Framtidens vård och omsorg

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Samt ge medborgarna en ökad självständighet, delaktighet och trygghet.

Nu finns möjligheten för dig att få digitala omsorgstjänster i hemmet

För många är det viktigt att kunna leva ett självständigt liv, samtidigt som ens behov av stöd och tillsyn tillgodoses i hemmet. Därför är nu marknadsplatsen Omsorgsportalen och dess bakomliggande nationella välfärdsbredband tillgängligt inom GlobalConnect – ett steg som öppnar upp för nästa nivå av digital omsorg i Sverige.

Nu kan privatpersoner, företag och kommuner säkra upp anslutningen av sina trygghetslarm och tillsynskameror i hushåll anslutna till GlobalConnect. Det är ett nytt verktyg för dig att sköta din hälsa eller hjälpa en nära anhörig i dess behov av tillsyn och vård.

För att läsa mer om omsorgsportalen, välfärdsbredbandet eller de olika digitala omsorgstjänsterna finns information på omsorgsportalen.se


Så bidrar GlobalConnect till välfärden

Digitaliseringen förbättrar främst samordning och kvalitet, samt sparar pengar på sätt som tidigare inte var möjliga. Om 10% av hemtjänsttagarna i en kommun använder digitala tjänster kan en medelstor kommun spara ca 20 miljoner kr/år. Om 90% använder digitala tjänster blir besparingen upp mot 220 miljoner kr/år. Vad kan vi göra för att bidra?

Välfärdsnätet

GlobalConnect etablerar ett Välfärdsnät där tjänsteleverantörer av
e-hälsotjänster kan nå medborgarna utan att använda det öppna internet. Med en dedikerad bredbandsförbindelse, hela vägen in till Välfärdsporten i hemmet, blir det både säkrare och enklare. Välfärdsnätet är öppet för alla typer av tjänsteleverantörer. Är du en av dem eller vill du etablera ett välfärdsnät i din kommun?

Sjunet

GlobalConnect levererar datakommunikationstjänster i ramavtalet Datakommunikation 2014. Exempelvis till den robusta plattformen Sjunet som är ett tillgängligt, säkert och kostnadseffektivt nät för utbyte av information mellan anslutna parter. Att avropa tjänster i ramavtalet Datakommunikation 2014 ger fördelar för kommunen då ingen egen upphandling krävs. Man kan göra fler tillval över ramavtalsperioden, t.ex. högre kapacitet eller tilläggstjänster. Samtliga förbindelser levereras via fiber.

Diskussionspartner

I vår dialog med kommuner och innovatörer har vi identifierat flera spännande initiativ som redan idag har kommit långt. Vi har ett brett nätverk inom digital hälsa och är därför en strategisk diskussionspartner till många kommuner. Om ni är osäkra på hur ni kan ta nästa steg inom digital hälsa så kommer vi gärna förbi för att se hur situation ser ut i er kommun.Kontaktformulär