Byanät | GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Byanät

Låt oss förvärva er fiber för att säkra utveckling och framtida drift

Att drifta och underhålla ett fibernät kräver både tid, pengar och engagemang. Inte bara nu utan även i framtiden. Med GlobalConnect som nätägare får ni ett stabilt och öppet fibernät. Vi tar hand om all drift och underhållning av fibernätet, med viljan och möjligheten att vidareutveckla den infrastruktur som ni byggt för att framtidssäkra er landsbygd. Alternativet, att ni själva ska stå för löpande underhåll och investeringar är helt enkelt inte rimligt, om man ser till vad det innebär i form av arbetsinsatser och kostnader.


Att låta oss förvärva nätet kan bli en riktigt bra affär

I tillägg till att ni försäkrar er om utveckling, underhåll, säker drift och kontrollerade efteranslutningar kan en affär med oss även leda till att anslutna hushåll kan få tillbaka hela, eller delar av, sina initiala insatser.

GlobalConnect säkrar utvecklingen av fibernäten

Vår historia av att äga och investera i fibernät är omfattande och idag samarbetar vi med regioner och kommuner över hela landet. Nu vill vi inleda dialoger med fler nätägare runt om i landet. Vi vill prata direkt med beslutsfattare eller politiker på olika nivåer för att diskutera era unika förutsättningar. Vår ambition är att fortsätta utveckla fibernäten, och vi diskuterar gärna ett partnerskap för att framtidssäkra ert fibernät, dess utveckling och utbyggnad.

Landsbygden får inte bli ett digitalt B-lag

Många hushåll och företag på landsbygden står idag utanför digitaliseringen. Genom att utveckla och bygga ut fibern minskar klyftorna mellan stad och landsbygd. Post- och telestyrelsens senaste rapport visar att vi är den aktör som investerar mest i fiberutbyggnaden i Sverige, och den enda operatören som ökar sina investeringar.

Snabbt bredband är ett måste vid hemarbete

56% av alla svenskar anser att man gör sitt jobb bättre hemifrån när det behövs. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av oss.


Skålans fibernät (ekonomisk förening)

Varför valde Skålan att sälja till oss?

I samband med att föreningens verksamhet övergick till ett driftsstadie utreddes frågan om att överlåta nätet till en större aktör som har kompetens att fortsätta driva och utveckla fibernätet. Skålans förening har flertalet andra verksamheter som personfärja, vägbelysning, och automatiserad matvarubutik. Genom att överlåta fibernätet till GlobalConnect erhöll föreningen en konkurrenskraftig köpeskilling vilket möjliggjort att föreningen kunnat sjösätta sitt nya projekt – att bygga en tankstation till byns invånare.

Möjaskärgårdens bredband (ekonomisk förening)

Varför valde Möja att sälja till oss?

Föreningens styrelse hade ett fortsatt intresse av att sälja in och leverera efteranslutningar i fibernätet, men hade en önskan om att göra det tillsammans med en stabil och långsiktig nätägare och kommunikationsoperatör.
Föreningen konkurrensutsatte därför en försäljning av fibernätet, vilken GlobalConnect gick vinnande ur. Även idag har GlobalConnect och föreningen regelbunden dialog, inte minst avseende hanteringen av efteranslutningar och expansionsfrågor.

Trångsviken fiber (ekonomisk förening)

Varför valde Trångsviken att sälja till oss?

Styrelsen i föreningen kände att de hade uppfyllt sitt syfte och lagt ned mycket ideell tid. De valde därför att överlåta nätet till en erfaren nätägare med hög standard på drift och underhåll, som även kunde erbjuda ett stort antal fastigheter fiberanslutning med möjlighet till rot- och rutavdrag.Vi vill bli er partner

Låt oss berätta hur ett partnerskap med oss fungerar och vilka fördelar det skulle innebära för er. Kontakta gärna Mats Nilsson eller använd kontaktformuläret längre ned för att ta reda på mer.

Mats Nilsson
M&A Manager
mats.nilsson@globalconnect.se 
tel: +46104788455


Kontaktformulär