Anvisningar vid grävning intill våra ledningar - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Information och anvisningar vid grävning intill våra ledningar


Här kan du ta del av våra anvisningar vid grävning och hur du anmäler en skadad kabel.

GlobalConnect har infrastruktur i marken. För att den inte ska skadas måste du veta var de ligger när du planerar att gräva, bygga eller spränga. Vår infrastruktur försörjer många med internet, inklusive sjukhus, industrier och butiker. Det är därför mycket viktigt att den inte skadas. En skada kan resultera i driftavbrott med stora konsekvenser för dessa samhällsviktiga funktioner. Följ våra anvisningar nedan så sparar alla både tid och pengar samtidigt som vi undviker säkerhetsrisker genom att göra rätt från början.


Om du har skadat en av GlobalConnects ledningar

Har skadan skett på privat tomt så behöver en anmälan göras till din tjänsteleverantör. Här finner du mer information om kontaktvägar till tjänsteleverantörerna i vårt nät.

Felanmälan

Är du privatperson som har en kabelskada på din tomt ska du upprätta en felanmälan hos din tjänsteleverantör.

Är du ett företag som upptäckt en kabelskada under ett grävarbete kan du kontakta oss på 075-100 01 40.

Information som behövs vid anmälan

  • Adress där skadan skett, koordinater om möjligt
  • Bilder på skadan, detta hjälper oss att se omfattning och skyndar på reparationen
  • Ärendenummer från Ledningskollen
  • Vem är skadevållare

Felanmälan ska även göras om:

  • Ledning inte påträffas inom markerat område
  • Ledning påträffas i annat läge än markerat

Anvisningar vid grävning invid ledningar

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och andra anvisningar. Dokumentet gäller för alla som utför gräv- och markarbeten nära GlobalConnect ledningar och anläggningar. GlobalConnect har infrastruktur i marken. För att den inte ska skadas måste du veta var de ligger när du planerar att gräva, bygga eller spränga. Vår infrastruktur försörjer många med internet, inklusive sjukhus, industrier och butiker. Det är därför mycket viktigt att den inte skadas. En skada kan resultera i driftavbrott med stora konsekvenser för dessa samhällsviktiga funktioner. Vi har därför sammanställt denna informationsbroschyr. Följ våra anvisningar nedan så sparar alla både tid och pengar samtidigt som vi undviker säkerhetsrisker genom att göra rätt från början.


Ledningsanvisning

För att undvika att gräva av infrastrukturen kan du använda den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se. Där kan du enkelt få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns. Beställ ledningsanvisning minst tio arbetsdagar före planerad grävstart. En ledningskarta skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar och är kostnadsfri. Om grävning skall utföras nära kabel kan utsättning göras på plats. Utsättning innebär spraymålning eller märkpinnar i marken. Det är sedan upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverkar synligheten. OBS! Ledningsanvisning görs normalt sätt inte på privat tomt.

Vad händer sen?

Ledningsanvisning i form av “Gräv enligt karta” är giltig i 1 månad från erhållet material. Led-ningsanvisning i form av utsättning gäller i 1 månad från datum för kvitterad utsättning. Vid utsättning är det upp till dig att underhålla markeringarna och förstärka dem om väder eller andra åtgärder påverkar synligheten.

Försiktig schakt

Tänk på att ledningarnas verkliga placering kan avvika mot anvisningen i kartan. Därför ska grävning för hand, med exempelvis spade eller skyffel, göras inom 1 meter på vardera håll från anvisningen. Tryckluftsspett eller liknande verktyg får inte användas. Observera att för-läggningsdjupet kan variera.

Anvisningar vid utförande av borrning/tryckning

Vid utförande av styrd borrning/tryckning ska utsatta kablar friläggas där planerad borrning startar och planeras att sluta. Detta för att lokalisera läge och djup på befintliga kablar innan borrning/tryckning påbörjas. Handgrävning samt försiktig grävning ska tillämpas en meter på var sida om GlobalConnects kablar.

Säkerhet och sekretess

Mottagaren ansvarar för att dokumentationen endast används till det aktuella uppdraget, att den inte lämnas ut till obehöriga, samt för angiven giltighetstid och säkerhet/precision i dokumentationen. Informationen ska förvaras på ett säkert sätt under hela arbetsperioden med kopia på platsen för markarbetet. När uppdraget är slutfört ska dokumentationen makuleras. Alla som erhåller dokumentationen ska informeras om mottagarens ansvar.

Infrastruktur som behöver flyttas

Behöver infrastrukturen flyttas så skall en förfrågan om detta göras minst tre månader före utförande.
Gäller det privat mark, maila till kundservice@globalconnect.se. Alla andra frågor om flytt mailas till fiber.drift.underhall@globalconnect.se.

Relaterade artiklar