Vi värnar om din integritet - GlobalConnect Sweden
PrivatFöretagFastighetsägare

Integritet


Vi värnar om
din integritet.

Fiberbredband

Som kund hos GlobalConnect ska du känna dig trygg. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader. Vi arbetar särskilt med att förebygga och förhindra att dina uppgifter sprids till utomstående eller går förlorade. På denna sida hittar du vår integritetspolicy – där vi beskriver vad vi använder data till, hur vi skyddar den och de rättigheter du har.