Förvärv av fibernät - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Förvärv av stadsnät och byanät

Vi på GlobalConnect har en lång erfarenhet av förvärv av fibernät och att driva utvecklingen av både stadsnät och byanät framåt.


Funderar ni på att sälja ert stadsnät eller byanät?

Vår vision är att bygga ett öppet och neutralt fibernät som når alla. Genom att aktivt bygga ut fiber till både privata hushåll, företag och offentlig sektor, oavsett om det är på landsbygden eller i städerna, är vi med och skapar framtidens digitala infrastruktur. Genom samarbeten med regioner, kommuner, organisationer och företag arbetar vi tillsammans för att säkerställa att Sveriges fibernät är robust och hållbart för framtiden. När GlobalConnect förvärvar ett fibernät är det med höga ambitioner om fortsatt utveckling. Vi har resurserna och expertisen att hantera stadsnät och byanät på en nationell nivå samtidigt som vi är engagerade och närvarande på lokal nivå, vilket är avgörande för att bygga en hållbar och framgångsrik digital infrastruktur för framtiden.

Vill ni veta vad ert stadsnät är värt?

Vill ni veta vad ert byanät är värt?