Framtidssäkra ert stadsnät - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Framtidssäkra ert stadsnät

Vi förvärvar stadsnät för att säkra utveckling och framtida drift. När allt fler människor, verksamheter och saker kopplas upp ökar kraven på fibernät som klarar den ökade påfrestningen och behovet av mer kapacitet. Ett snabbt och stabilt bredband är avgörande och med det följer krav på fibernäten inte bara underhålls utan även byggs ut.

Som nätägare måste man ha stora resurser, bred kompetens och förmåga att driva och utveckla nätet. I Sverige finns ett antal lokala fibernät med väldigt olika förutsättningar. Flera saknar långsiktiga möjligheter att svara upp mot de växande kraven.


Hantering av skärpta säkerhetskrav

Hela samhället står idag inför stora utmaningar att verka i det nya säkerhetspolitiska läget. Det ställs högre krav från både EU och Svenska myndigheter på ägare av digital infrastruktur. Nätägare kan bli utkrävda på miljonbelopp i sanktionsavgifter från Post- och telestyrelsen vid åsidosättande av skyldigheter enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK), krav på cybersäkerhet enligt NIS2 och krav på säkerhetsskydd.

GlobalConnect hanterar

 • Säkerhetsklassning och utbildning av personal
 • Rapportering av säkerhetsincidenter
 • Löpande utvärdering och uppföljning av organisationens säkerhetsskydd
 • Nätövervakning dygnet runt, året runt
 • Redundant nät
 • Förläggning enligt Robust fiber med strukturerade processer för egenkontroller och uppföljning av entreprenörer

Hur fungerar en försäljning av ett stadsnät?

Vi har genom erfarenhet från över 20 tidigare förvärv en välfungerande process som vi använder som utgångpunkt. För att säkerställa ett rättvisande bud så kommer vi att vilja genomföra en grundlig analys av hur stadsnätet ser ut. Det innebär att vi
exempelvis går igenom befintliga avtal och dokumentation. Vi råder alla kommuner att i tidigt skede anlita ett ombud som stöd i transaktionen, eftersom vi själva använder en extern advokatbyrå. På så vis tas båda parters intressen tillvara på ett bra sätt.


Har ni funderat vad det innebär för er att fortsätta förvalta och utveckla era fibernät?

GlobalConnect säkrar utvecklingen av fibernäten

Vår historia av att äga och investera i fibernät är omfattande och idag samarbetar vi med regioner och kommuner över hela landet. Nu vill vi inleda dialoger med fler nätägare runt om i landet. Vi vill prata direkt med beslutsfattare eller politiker på olika nivåer för att diskutera era unika förutsättningar. Vår ambition är att fortsätta utveckla fibernäten, och vi diskuterar gärna ett partnerskap för att framtidssäkra ert fibernät, dess utveckling och utbyggnad.

Landsbygden får inte bli ett digitalt B-lag

Många hushåll och företag på landsbygden står idag utanför digitaliseringen. Genom att utveckla och bygga ut fibern minskar klyftorna mellan stad och landsbygd.

Post- och telestyrelsens senaste rapport visar att vi är den aktör som investerar mest i fiberutbyggnaden i Sverige, och den enda operatören som ökar sina investeringar.

Snabbt bredband är ett måste vid hemarbete

56% av alla svenskar anser att man gör sitt jobb bättre hemifrån när det behövs. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av oss.


Varför ska ni sälja ert stadsnät till GlobalConnect?

 • Vi erbjuder en konkurrenskraftig köpeskilling vilket säkerställer en rättvis och lönsam affär för er.
 • Med en gedigen erfarenhet av förvärv har vi en väletablerad och strukturerad process både före och efter förvärvet genomförs. På så sätt säkerställer en smidig och effektiv övergång.
 • Vår kompetens sträcker sig även till att hantera högre krav från EU och svenska myndigheter, inom bland annat områden som säkerhet och konsumentskydd. Ni kan känna er trygga med att era nät kommer att uppfylla alla nödvändiga regler och standarder.
 • Vi har också den kapacitet som krävs för att förvalta nätet och övervaka det dygnet runt, året runt. Detta säkerställer en pålitlig och stabil drift, oavsett tid på dygnet.
 • GlobalConnect har möjligheten att ansluta fler hushåll längre ut på landsbygden.
 • Våra helhetslösningar för säkra och stabila företagstjänster, gör oss till en pålitlig partner för era kunders behov.
 • Med ett öppet nät erbjuder vi marknadens bredaste utbud av tjänsteleverantörer.
 • GlobalConnect är en nationell aktör med stark lokal förankring.

Våra förvärv och samarbeten

Att kombinera vår fiberutbyggnad med strategiska förvärv är en central del av vår övergripande strategi och tillväxtagenda. Här kan du läsa mer om några av de förvärv vi gjort de senaste åren.

Ale kommun

2016
Som en del av GlobalConnects satsning i Ale kommun förvärvade GlobalConnect kommunens fibernät. Förvärvet medförde att GlobalConnect kunde öka takten på sin pågående fiberutbyggnad i kommunen, vilket innebar att fler hushåll fick erbjudande om att ansluta sig till GlobalConnects öppna och neutrala fibernät.

Bergs kommun

2017
GlobalConnect förvärvade fibernätet i Bergs kommun från BTEA, Bergs Tingslags Elektriska AB. I anslutning till försäljningen tecknade GlobalConnect och Bergs kommun ett samverkansavtal avseende fiberutbyggnad där GlobalConnect investerade 150 miljoner kronor i utbyggnadsbudget för att accelerera utbyggnadstakten i kommunen.

Trelleborgs kommun

2020

GlobalConnect förvärvade Trelleborgs stadsnät. Förvärvet innebar att kommunens ägande och förvaltande av fibernätet övertogs av GlobalConnect. Trelleborgs stadsnäts försäljning uppgick för helåret 2019 till
7 485 000 kronor och drygt 1 500 hushåll och företag är anslutna till stadsnätet.Vi vill bli er partner

Låt oss berätta hur ett partnerskap med oss fungerar och vilka fördelar det skulle innebära för er. Kontakta gärna Mats Nilsson eller använd kontaktformuläret för att ta reda på mer.

Mats Nilsson
M&A Manager
mats.nilsson@globalconnect.se 
tel: +46104788455

Peder Nilsson
M&A Manager
peder.nilsson@globalconnect.se
+46104788371