Partnerskap - GlobalConnect Sweden
PrivatFöretagFastighetsägare

Framtidssäkra ert stadsnät

Vi förvärvar stadsnät för att säkra utveckling och framtida drift

När allt fler människor, verksamheter och saker kopplas upp ökar kraven på fibernät som klarar den ökade påfrestningen och behovet av mer kapacitet. Ett snabbt och stabilt bredband är avgörande och med det följer krav på fibernäten inte bara underhålls utan även byggs ut.

Som nätägare måste man ha stora resurser, bred kompetens och förmåga att driva och utveckla nätet. I Sverige finns ett antal lokala fibernät med väldigt olika förutsättningar. Flera saknar långsiktiga möjligheter att svara upp mot de växande kraven.


Har ni funderat vad det innebär för er att fortsätta förvalta och utveckla era fibernät?

GlobalConnect säkrar utvecklingen av fibernäten

Vår historia av att äga och investera i fibernät är omfattande och idag samarbetar vi med regioner och kommuner över hela landet. Nu vill vi inleda dialoger med fler nätägare runt om i landet. Vi vill prata direkt med beslutsfattare eller politiker på olika nivåer för att diskutera era unika förutsättningar. Vår ambition är att fortsätta utveckla fibernäten, och vi diskuterar gärna ett partnerskap för att framtidssäkra ert fibernät, dess utveckling och utbyggnad.

Landsbygden får inte bli ett digitalt B-lag

Många hushåll och företag på landsbygden står idag utanför digitaliseringen. Genom att utveckla och bygga ut fibern minskar klyftorna mellan stad och landsbygd. Post- och telestyrelsens senaste rapport visar att vi är den aktör som investerar mest i fiberutbyggnaden i Sverige, och den enda operatören som ökar sina investeringar.

Snabbt bredband är ett måste vid hemarbete

56% av alla svenskar anser att man gör sitt jobb bättre hemifrån när det behövs. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av oss.


Våra förvärv och samarbeten

Att kombinera vår fiberutbyggnad med strategiska förvärv är en central del av vår övergripande strategi och tillväxtagenda. Här kan du läsa mer om några av de förvärv vi gjort de senaste åren.

Ale kommun

2016
Som en del av GlobalConnects satsning i Ale kommun förvärvade GlobalConnect kommunens fibernät. Förvärvet medförde att GlobalConnect kunde öka takten på sin pågående fiberutbyggnad i kommunen, vilket innebar att fler hushåll fick erbjudande om att ansluta sig till GlobalConnects öppna och neutrala fibernät.

Bergs kommun

2017
GlobalConnect förvärvade fibernätet i Bergs kommun från BTEA, Bergs Tingslags Elektriska AB. I anslutning till försäljningen tecknade GlobalConnect och Bergs kommun ett samverkansavtal avseende fiberutbyggnad där GlobalConnect investerade 150 miljoner kronor i utbyggnadsbudget för att accelerera utbyggnadstakten i kommunen.

Trelleborgs kommun

2020

GlobalConnect förvärvade Trelleborgs stadsnät. Förvärvet innebar att kommunens ägande och förvaltande av fibernätet övertogs av GlobalConnect. Trelleborgs stadsnäts försäljning uppgick för helåret 2019 till
7 485 000 kronor och drygt 1 500 hushåll och företag är anslutna till stadsnätet.Vi vill bli er partner

Låt oss berätta hur ett partnerskap med oss fungerar och vilka fördelar det skulle innebära för er. Kontakta gärna Mats Nilsson eller använd kontaktformuläret längre ned för att ta reda på mer.

Mats Nilsson
M&A Manager
mats.nilsson@globalconnect.se 
tel: +46104788455


Kontaktformulär