Fiber till flerbostadshus - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare
Skaffa fiber till flerbostadshus via GlobalConnect

Fiberanslutning till flerbostadshus

Vi levererar fiberanslutningar till fastigheter för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggherrar genom att installera ett fiberfastighetsnät som klarar framtidens krav på digital kommunikation. Samtidigt höjs attraktionskraften och värdet på fastigheten och lägenheterna. Tack vare vårt öppna fibernät väljer de boende den tjänsteleverantör som passar deras behov bäst.


Fördelar med fiber till flerbostadshus

Snabbare internet

Fiber till lägenhet erbjuder mycket högre nedladdnings- och uppladdningshastigheter jämfört med traditionella bredbandsanslutningar.

Stabilt nätverk

Fiber ger en mer pålitlig anslutning, mindre störningar och minimal fördröjning, vilket är avgörande för videokonferenser, online-spel och streamingtjänster.

Framtidssäker teknik

Fiber är en teknologi som kan skalas upp för att möta framtida krav på bandbredd och dataanvändning.

Höjer fastighetens värde

Att dra fiber till lägenhet ökar fastighetens efterfrågan och värde. Anslutning av flera enheter Fiber till lägenhet möjliggör anslutning av flera enheter samtidigt utan att kompromissa med nätverkets prestanda.

Utveckling av smarta hem

Med snabb och pålitlig fiberanslutning kan användare integrera och använda flera smarta enheter, vilket bidrar till utvecklingen av smarta hem.

Tjänsteleverantörer i vårt öppna nät

Har du behov av en smart fastighet?

Varför fiber från GlobalConnect?

Välfärdstjänster

Fiberns kapacitet är en förutsättning för morgondagens välfärdstjänster, exempelvis e-hälsa och trygghetslarm.

Fastighetstjänster

Smarta fastighetstjänster låter er övervaka och styra er fastighet. Det ger besparingar och ökad boendekomfort.

Värdehöjning

En fiberanslutning ökar både fastighetens och lägenheternas attraktionsvärde.

Öppet nät

Öppet fibernät ger ökad valfrihet och ofta lägre bredbandskostnader för de boende.


Såhär installerar vi fiber till flerbostadshus

1. Planering

När avtalet tecknats kommer ni att bli kontaktade och byggstartsmöte bokas. På mötet bestämmer vi hur vi ska bygga samt tidplan för byggnation. Vi ansvarar för informationen till de boende gällande installationen i lägenheterna.

2. Installation

Vårt fastighetsnät består av ett fiberpar per bostad/lokal. Denna dras i befintlig kanalisation eller som ny kanalisation i samråd med fastighetsägaren.

3. Aktivering

Lägenhetsinnehavaren eller hyresgästen väljer och beställer tjänster via vår tjänsteportal eller via önskad tjänsteleverantör. Mer information om hur slutkunden kommer igång kommer i samband med installation.


Valfriheten var viktig

”GlobalConnect med sitt öppna fibernät passade oss utmärkt. För oss så var valfriheten mellan leverantörer väldigt viktigt då behovet bland våra medlemmar skiljer sig åt. Att de även bygger fibernät hela vägen upp till varje lägenhet gör att vi framtidssäkrar våra fastigheter. Nu kan vi möta både dagens och framtidens behov och utbud.” Sara Andrén, Styrelseledamot, BRF Städjan 1-3


Lämna intresseanmälan