Vad är en grovåterställning? - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Vad är en grovåterställning?


Våra entreprenörer strävar alltid efter att göra så lite påverkan som möjligt på din tomt efter nedgrävning av fiber.

När grävningen är utförd görs en grovåterställning på tomten. Det innebär att vår byggentreprenör lägger tillbaka och justerar uppgrävd yta med befintliga jordmassor. Eventuella stenar och dylikt som grävts fram tar man som fastighetsägare själv hand om.

Eftersom återställningen sker med befintliga massor, har vi inte möjlighet att komplettera med exempelvis ny jord, gräsmatta, asfalt, plattsättning eller växter. Det är fastighetsägarens ansvar att återställa ytskikt på fastigheten, utföra plattsättning eller så nya gräsfrön.

Fastighetsägaren har också ett ansvar att informera entreprenören om tidigare nedgrävd kanalisation tomten, det kan exempelvis vara elkablar, gräsklipparslingor, dränering och annat som kan ligga i marken.