Nybro Energi och GlobalConnect - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Nybro Energi och GlobalConnect
– ett långsiktigt partnerskap med en gemensam vision


När Nybro Energi 2022 stod inför en ny upphandling av kommunikationsoperatör föll valet på GlobalConnect. Här berättar Stadsnätschefen Susanna Persson om Nybro Energis resa mot fibernät till 3 000 hushåll, och mer därtill.

Nybro Energi erbjuder elhandel till kunder i hela Sverige, samt tillhandahåller fiberanslutning, fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp till stora delar av Nybro kommun. Man producerar också el som motsvarar en fjärdedel av elförbrukningen i kommunen.

År 2021 tillträdde Susanna Persson som ny stadsnätschef för Nybro Energi, i samband med att befintlig upphandling av kommunikationsoperatör gick ut. Kriterierna i den nya kravställningen fokuserade inte bara på tekniska förmågor utan även på ekonomiska och välfärdsmässiga kriterier, för att säkerställa att slutanvändarna skulle dra nytta av lågkostnadstjänster av hög kvalitet. Upphandlingen vanns av GlobalConnect, som under hösten 2022 tilldelades uppdraget som ny leverantör av tv, bredband och telefoni i Nybro kommun.

En av projektets huvudutmaningar var migreringen av kommunikationsinfrastruktur, som inkluderade att byta ut all aktiv utrustning och koppla om varje kundkabel från dåvarande leverantör till GlobalConnect. Susanna Persson berättar:

-I början så tänkte jag, ‘hur ska det här gå?’ Jag var lite orolig.

Trots utmanande förutsättningar har samarbetet med GlobalConnect varit övervägande positivt. Partnerskapet var avgörande under migrationsfasen. Susanna Persson berättar vidare:

– Vi var bland de första kunderna som skulle jobba i GlobalConnects nylanserade portaler samtidigt som migreringen skedde. Det innebar att det blev en del barnsjukdomar i början. Men jag upplevde att GlobalConnect var lyhörda kring vår feedback i migreringen så att vi tillsammans kunde jobba fram en rutin kring de olika processerna. Även när de inte hade svar direkt så har de jobbat för att få fram en lösning till oss.

Proaktivitet och lyhördhet var nycklarna i migreringen

Migrationsfasen slutfördes i februari 2023. GlobalConnects proaktiva tillvägagångssätt och vilja att agera på feedback har varit avgörande för att hantera eventuella driftsstörningar, vilket förbättrat projektets övergripande effektivitet. Susanna Persson lyfter även det nära samarbetet som en avgörande faktor under den här tiden:

-Vi har haft väldigt bra kontaktpersoner mot oss. De har varit uppmärksamma och tillgängliga under hela migrationen, vilket har underlättat kommunikationen och bidragit till snabba lösningar på de frågor som uppkommit längs vägen. De har alltid gett oss ett trevligt bemötande och tagit till sig både positiv och negativ feedback från oss.

Projektet har även inneburit mer än själva migrationen. GlobalConnect och Nybro Energi utforskar tillsammans möjligheter kring välfärdstjänster och paketlösningar för detta. Dessa initiativ är en del av en bredare strategi för att förbättra servicen till kommunens invånare. Utöver detta är GlobalConnect drivande för att hitta och attrahera nya kunder till Nybro Stadsnät. Det goda samarbetet mellan parterna lyfts flertalet gånger i samtalet:

-Ja, jag skulle säga att det kunde varit en betydligt jobbigare resa om vi inte hade GlobalConnect hos oss, säger Susanna Persson.

En bra start la grunden för ett långsiktigt samarbete

Med blicken framåt är projektet säkrat under ett sjuårigt avtal med GlobalConnect, vilket utlovar fortsatta framsteg. Detta långsiktiga partnerskap understryker en gemensam vision mellan Nybro Energi och GlobalConnect, som syftar till att främja hållbar utveckling och tekniska lösningar i Nybro kommun. Migreringen är bara början på vad man internt har kallat en framgångssaga:

– Nybro Energis nät har under kvartal 2 efter migrering till GlobalConnect levererat 100% tillgänglighet. Nybro Energi har byggt ett bra nät och tillsammans med GlobalConnect har vi genomfört en bra migrering. GlobalConnect håller tidsramarna och levererar ett kvalitativt arbete, avslutar Susanna.