Tillstånd - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Tillstånd – en viktig del av vår fiberutbyggnad


Tillstånd behövs för att få utföra grävning på vissa typer av vägar eller viss typ av mark. Det gör att tillstånd, från till exempel Trafikverket och Länsstyrelsen, är en viktig del av vår fiberutbyggnad.

De vanligaste tillstånden som vi ansöker om är att få utför grävning på eller intill en av Trafikverkets vägar. Områdens förutsättningar och markförhållanden ser olika ut, det händer därför att vi ansöker om andra typer av tillstånd. Det kan vara allt ifrån att det finns fornlämningar, fridlysta blommor eller att arbetet får utföras en viss tid på året.

Vad händer om vi inte beviljas tillstånd?

Ibland vill vi på GlobalConnect hitta lösningar tillsammans med myndigheter för hur arbetet skulle kunna gå till. I andra fall planerar vi om grävsträckor så grävningen utförs på ett annat sätt. I dessa fall blir grävsträckor oftast längre eller så behöver vi beviljas marktillträde av privata markägare i stället. Vi försöker på ett eller annat sätt alltid hitta lösningar.  

Vilka tillstånd krävs?

Markanvändningstillstånd

Om utbyggnaden innebär grävning eller andra markarbeten, kan tillstånd för markanvändning behövas. Detta kan innebära att få tillstånd från markägare, kommunen, Trafikverket eller andra relevanta myndigheter.

Bygglov

För vissa typer av infrastrukturarbeten, som att uppföra master eller större nodstationer, kan det krävas bygglov från kommunen.

Miljötillstånd

Om projektet kan påverka miljön, till exempel genom att störa skyddade naturområden eller vattenresurser, kan miljötillstånd eller dispens från miljöskyddslagar behövas.

Vägområdestillstånd

Om fiberkabeln ska dras längs eller över offentliga vägar, kan tillstånd från Trafikverket krävas.

Ledningsrätt

För att få rätt att dra fiberkablar över annans mark kan det krävas en formell ledningsrätt, vilket är ett juridiskt bindande avtal som reglerar rättigheterna och skyldigheterna för både ledningshållaren och markägaren.

Samordning med andra infrastrukturprojekt

Det kan också vara nödvändigt att samordna med andra pågående infrastrukturprojekt, som vägbyggen eller vatten- och avloppsarbeten, för att minimera störningar och effektivisera utbyggnadsarbetet.

Ta reda på hur en fiberinstallation går till!