Bredbandsstöd - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Bredbandsstöd

Post- och telestyrelsen (PTS) fördelar på uppdrag av regeringen ut stödpengar för den fortsatta fiberutbyggnaden. Varje år har föreningar, stadsnät och företag, som oss, möjligheten att ansöka om bredbandsstöd. I vissa områden kan det vara en förutsättning för att fiberutbyggnaden ska gå att genomföra.


Ansökan till Post- och telestyrelsen

En fiberutbyggnad innebär stora investeringar. I vissa områden ansöker vi om bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen (PTS) för att kunna bygga ut fiber till fler hushåll.

Fiber är framtidens bredband som klarar av att möta de krav som dagens och morgondagens digitala tjänster ställer. I takt med teknikens utveckling och fler digitala tjänster, ökar behovet av en stabil internetuppkoppling.

Hur går ansökan till?

För att kunna ansöka om bredbandsstöd börjar vi med att samla ihop alla relevanta dokument och information som krävs. Det kan handla om projektplaner, kartor över det område som ska få bredband och detaljer som visar hur projektet uppfyller kriterierna för stödet.

Därefter fyller man i officiella ansökningsformulär som finns hos myndigheten. Där är det viktigt att vara noggrann och inkludera all nödvändig information i formuläret.

Efter att ansökningsperioden avslutats granskas ansökningarna av myndigheten. Det kan ta en viss tid innan beslut fattas, och du informeras om utfallet. Om ansökan beviljas är det viktigt att vi följer de instruktioner och krav som anges för att motta och använda stödet, vilket kan inkludera specifik rapportering och uppföljning.


Villkor för bredbandsstöd

I Sverige finns det vissa villkor för bredbandsstöd. Dessa kan variera beroende på specifika program och initiativ, men vanligtvis inkluderar de:

 1. Geografiskt läge
  Bredbandsstöd riktar sig ofta till områden där kommersiella operatörer inte finner det ekonomiskt hållbart att bygga ut bredband. Detta inkluderar ofta landsbygdsområden eller platser med låg befolkningstäthet.
 2. Projekttyp
  Stödet är ofta avsett för projekt som syftar till att bygga ut bredbandsnätet till områden utan tillräcklig täckning. Det kan inkludera både nya installationer och uppgraderingar av befintlig infrastruktur.
 3. Befintlig Internetkapacitet
  Områden med mycket låg eller ingen bredbandstjänst prioriteras ofta. I vissa fall kan det finnas specifika hastighetsgränser som definierar “otillräcklig täckning.”
 4. Ansökningsprocess
  Alla sökande måste genomgå en formell ansökningsprocess, där vi behöver tillhandahålla detaljer om projektet, kostnadsberäkningar, och hur det uppfyller de specifika kriterierna för stödprogrammet.
 5. Finansieringskrav
  Det kan finnas krav på medfinansiering från sökande eller lokala intressenter.
 6. Regler och Bestämmelser
  Projekten måste följa lokala och nationella regler och bestämmelser, inklusive miljöbestämmelser och planeringsregler.