Bredbandsstöd | GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Bredbandsstöd – en satsning på bredband via fiber


Fiber är framtidens bredband som klarar av att möta de krav som dagens och morgondagens digitala tjänster ställer. I takt med teknikens utveckling och fler digitala tjänster, ökar behovet av en stabil internetuppkoppling.

Vi på GlobalConnect fortsätter att digitalisera Sverige. En fiberutbyggnad innebär stora investeringar. I vissa områden ansöker vi om bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen (PTS) för att kunna bygga ut fiber till fler hushåll.

Vad är bredbandsstöd?

Post- och telestyrelsen (PTS) fördelar på uppdrag av regeringen, ut stödpengar för den fortsatta fiberutbyggnaden. Varje år har föreningar, stadsnät och företag, som oss, möjligheten att ansöka om bredbandsstöd. I vissa områden kan det vara en förutsättning för att fiberutbyggnaden ska gå att genomföra.