Vad händer när kopparnätet släcks ned? - GlobalConnect Sweden
PrivatFöretagFastighetsägare

Avveckling av kopparnätet


Vad händer när kopparnätet försvinner?

Just nu pågår avveckling av kopparnätet gradvis i hela landet som en del av digitaliseringen för att ersättas med fiber som öppnar upp för större möjligheter. Dagens digitala applikationer och teknologier ställer höga krav på uppkopplingen som kopparnätet inte klarar av. År 2026 kommer kopparnätet att vara helt avvecklat.

Avveckling av kopparnätet 2023

Avveckling av kopparnätet 2023 i Sverige planeras vara avslutat innan 2026. Detta innebär en stor förändring för fast telefoni i landet, då det analoga kopparnätet har varit en viktig infrastruktur för telefonitjänster under många decennier. Förändringen innebär att fast telefoni kommer att levereras via digitala nätverk istället för det analoga kopparnätet. Detta har flera fördelar, såsom att det digitala nätverket är mer flexibelt och kan hantera fler tjänster än det analoga nätverket. Det digitala nätverket ger också bättre möjligheter till kvalitets- och funktionskontroll, samt möjligheter att integrera fast telefoni med andra tjänster, såsom bredband och tv. Övergången till digitala nätverk för fast telefoni innebär också att operatörerna behöver investera i utbyggnad av digital infrastruktur och uppdatering av utrustning för att möjliggöra överföring av telefonsamtal via digitala nätverk. Detta kan leda till ökade kostnader för operatörerna, vilket i sin tur kan påverka prissättningen av fast telefoni.

Är du företagskund?

Ta reda på om ditt företag kan få fiber!

Vad är kopparnät?

Kopparnätet är det gamla telefonnätet där man använder kopparledningar för att överföra röstsamtal och annan datakommunikation. Under större delen av 1900-talet var detta den dominerande tekniken och används fortfarande för bredband. Men i jämförelse med fiber har kopparnätet begränsad kapacitet och kan inte överföra lika stora mängder data i lika höga hastigheter.

Varför avvecklas kopparnätet?

Anledningarna till att kopparnätet avvecklas är flera. Kopparnätet har använts under många år men kan inte längre hålla jämna steg med de snabbt föränderliga kraven från moderna digitala lösningar som streaming, molntjänster och smarta hem. Det digitaliserade samhället kräver hög hastighet, tillförlitlighet och kapacitet. Dessutom är kostnaderna för att underhålla kopparnätet höga. Sveriges bredbandsinfrastruktur är i framkant med ett omfattande fibernät. Informationen transporteras som ljuspulser via tunna glasfibrer. Fibern grävs ner i marken och därför påverkas hastigheten inte av väder och vind. Bredbandstjänster via fiberanslutning erbjuder högre hastighet, pålitlighet och hållbarhet än kopparnätet. Fibernätverk är också mer energieffektiva och miljövänliga vilket självklart är en viktig aspekt.

När avvecklas kopparnätet?

Det är olika från land till land när kopparnätet släcks och ersätts av digitala nätverk. I vissa länder har man redan genomfört övergången till digitala nätverk, medan i andra pågår övergången fortfarande. Det är också möjligt att vissa områden inom ett land kan släcka kopparnätet tidigare än andra. I Sverige pågår övergången till digitala nätverk för fast telefoni och det analoga kopparnätet fasas gradvis ut. Planen är att det analoga kopparnätet ska vara helt avvecklat senast år 2026, men detta kan variera något beroende på det län man befinner sig i. Det är viktigt att notera att fast telefoni fortfarande kommer att finnas kvar även efter att kopparnätet har stängts ner, men då istället via digitala nätverk. Om du är osäker på när kopparnätet kommer att släckas i ditt område rekommenderar vi att du kontaktar din telekomoperatör för mer information.

Vem äger kopparnätet?

I Sverige ägdes det analoga kopparnätet som användes för fast telefoni av Telia Company AB (tidigare TeliaSonera). Telia är en av de största telekomoperatörerna i Sverige och ägde och underhöll det analoga kopparnätet, som var en viktig infrastruktur för fast telefoni i landet under flera decennier. Under senare år har dock flera andra telekomoperatörer börjat bygga egna digitala nätverk för fast telefoni och övergången till digitala nätverk har gjort det analoga kopparnätet mindre relevant. Som ett resultat av detta har Telia gradvis avvecklat sitt analoga kopparnät och fokuserat på utvecklingen av digitala nätverk.

Vad innebär det för mig?
Om du fortfarande har tjänster via kopparnät är det nu dags att börja se över andra framtidssäkra alternativ.

Vad behöver jag göra?
För att dra nytta av de nya nätverkslösningarna behöver du skaffa en anslutning till fibernätverket. Vi på GlobalConnect erbjuder dig vägledning för att hitta den bästa lösningen utifrån dina behov

Relaterade artiklar