Reklamation - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Reklamation

Du kan göra en reklamation hos oss om du anser att fiberinstallationen inte är fackmannamässigt utförd eller om resultatet av arbetet inte motsvarar det vi kommit överens om. Fackmannamässigt utfört betyder att resultatet ska motsvara det som förväntas av en kunnig yrkesperson inom fiberbranschen.

Du som kund har rätt att reklamera ett fel från att fiberbeställningen bekräftats, tills att fiberinstallationen färdigställts och upp till tre år efter att fiberinstallationen färdigställts.

Om du har övriga frågor som till exempel rör ditt avtal, din faktura eller status av fiberutbyggnaden i ditt område, är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Grävning på tomt

Under tomtprojekteringen, som fastighetsägaren har tillsammans med vår entreprenör, bestäms hur grävningen på tomten och installationen av utrustning på och i huset ska gå till.

Fastighetsägaren ansvarar för att informera oss om var befintliga ledningar finns nedgrävt på tomten. Det kan exempelvis vara elkablar, gräsklipparslingor, dränering eller annat som är nedgrävt på tomten.

Om du anser att vi inte har följt den överenskomna tomtprojekteringen är du välkommen att fylla i vårt reklamationsformulär.  

Återställning efter grävning på tomt

I vårt avtal ingår en grovåterställning på tomten, vilket innebär att vår entreprenör lägger tillbaka och fyller igen uppgrävd yta med befintliga markmassor.

Komplettering med till exempel ny jord, gräsmatta, asfalt, plattsättning eller växter, ingår inte i grovåterställningen. Eventuella stenar som grävs upp ansvarar fastighetsägaren för att ta hand om.

Om du anser att en grovåterställning inte gjorts på din tomt är du välkommen att fylla i vårt reklamationsformulär.

Min fiber är installerad men fungerar inte

Då kontaktar du din tjänsteleverantör för att göra en felanmälan. En felanmälan görs alltid till tjänsteleverantören när det gäller alla typer av problem till exempel: tjänsten i sig, router/tv-box, fibermottagaren eller en skadad alternativt avgrävd fiberkabel.

Kontaktformulär – Reklamation

Vill du göra en reklamation?

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd. Om det är något vi kan förbättra vill vi gärna ha din feedback. Fyll i formuläret nedan för att anmäla en reklamation.

Är ditt ärende akut – vänligen kontakta kundservice på 0200-43 00 00.