Markägarinformation - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Markägarinformation

Här hittar du de vanligast förekommande frågorna angående markägarinformation.


Intrångsersättning och karta över grävning

När betalas intrångsersättningen ut?
Efter att fiberutbyggnaden är klar, inmätt och dokumenterad, betalas generellt sätt intrångsersättningen ut. I vissa fall kan intrångsersättningen betalas ut ett visst antal dagar efter att vi har grävt på fastigheten.

Det beror alltså på vilket typ av markavtal du har med oss. Vad som gäller för intrångsersättning i ditt fall hittar du information kring under villkoren i ditt markavtal. Bra att känna till – om du även har beställt fiber så dras alltså inte intrångsersättningen av från fakturan för fiberinstallationen.

Vilka kontouppgifter utgår ni ifrån när ni betalar ut intrångsersättningen?
När markavtalet tecknas anges kontouppgifter som vi utgår ifrån när utbetalningen ska göras, förutsatt att de inte uppdaterats.
Här kan du fylla i vårt formulär om du är osäker på vilka kontouppgifter vi har. Kom ihåg att skicka med rätt kontouppgifter så vi kan kontrollera om de stämmer.

Kommer jag få en karta över grävningen på min mark?
Om du har rörlig ersättning i ditt markavtal, får du automatiskt en karta över grävningen som utförts på din mark, efter att fiberutbyggnaden är klar, inmätt och dokumenterad.

Om du har fast ersättningen i ditt markavtal, kan du kontakta oss efter att intrångsersättningen betalats ut för att få en karta över grävningen som utförts på din mark.

Vad är fast och rörlig ersättning, hur vet jag vad som gäller i mitt markavtal?
På förstasidan av ditt markavtal hittar du information kring vilken typ av ersättning som gäller i ditt markavtal.

Rörlig innebär att ersättningen baseras på antal meter grävning som har utförts. Fast innebär att ersättningen baseras på den fasta summan som finns angiven på markavtalet.


Jag har en fiberbeställning och ett markavtal. På kartan jag fått är inte grävsträckan fram till min huskropp markerad?

Ditt markavtal och din fiberbeställning är två separata avtal. Kartan du får visar grävningen som utförts kopplat till ditt markavtal, därför visas inte sträckan fram till huskroppen.

Information gällande fiberskåp
Om vi i ditt markavtal har markerat ut att brunnar eller skåp ska placeras på din mark medför det inte någon extra ersättning. Det beror på att brunnar och skåp räknas som “tillhörande anordningar” i punkt 1 av markavtalet.


Återställning

I ett markavtal ingår återställning till närmast ursprungligt skick, vilket innebär att efter att en viss tid passerat så ska det inte synas att vi grävt på fastigheten.

Om det har gått några månader och du undrar om återställningen är korrekt utförd – fyll i vår formulär.


Jag har köpt en fastighet där tidigare ägare har ett markavtal, behöver ni teckna nytt med mig?

Markavtalet är kopplat till fastigheten, inte fastighetsägaren, därför tecknar vi inte ett nytt markavtal när det sker ett ägarbyte. Om vi planerar att ändra tilltänkta grävsträckor, kontaktar vi självklart den nya fastighetsägaren och i de fallen skriver ett nytt markavtal.


Jag har köpt en fastighet där tidigare ägare har ett markavtal, vem får intrångsersättningen?

Oftast betalas intrångsersättningen ut till den som var fastighetsägare vid tillfället som grävningen utfördes. I vissa enskilda fall kan det finnas andra överenskommelser, vilket du förhoppningsvis ska ha fått information kring från tidigare fastighetsägare.


Problem i samband med grävning

Om vi har grävt på ett annat sätt än överenskommet i markavtalet eller har skadat dina grödor är du välkommen att kontakta oss via vårt formulär eller genom att ringa oss på 0200 – 43 00 00. Kom ihåg att ange så mycket information som möjligt, till exempel vilken typ av gröda som skadats och storlek på område som påverkats.