GGlobalConnects utvecklingsarbete i Eskilstuna - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

GlobalConnects utvecklingsarbete i Eskilstuna


Kommunikationsoperatör i Eskilstuna stadsnät.

GlobalConnect är sedan hösten ny KO (Kommunikationsoperatör) i Eskilstuna. Det innebär att vi ansvarar för leverans av bredband till 16 500 hushåll i Eskilstuna Stadsnät. Vårt primära ansvar är att garantera bredbandets funktion och drift, vilket kräver kontinuerligt underhåll, övervakning och utveckling.

Sedan december, då vi tog över driften, pågår ett intensivt arbete med att kartlägga det befintliga stadsnätet för att få en total överblick över vad som behöver förbättras och underhållas. Och vi har kommit en bra bit på väg.

För dig som tidigare kund till Eskilstuna stadsnät innebär det att du nu erbjuds en mer stabil leverantör av bredband än tidigare. Men självklart innebär ett byte även förändringar som många har frågor om. Två av de mest frekventa frågorna handlar om ett ökat pris för låga bredbandshastigheter och de driftstörningar som några upplevt under vårt övertagande av driften av stadsnätet. Eftersom detta har diskuterats och ventilerats i bland annat tidningar och på Facebook vill vi ta tillfället i akt att svara med våra egna ord. Vi tar också chansen att berätta lite om hur vi ser på framtiden.


Detta gör vi just nu för att förbättra och framtidssäkra nätet

Just nu håller vi på med ett stort uppgraderingsarbete av fibernätet i Eskilstuna. Vi har bland annat uppgraderat mjukvaran i över 1 000 switchar i kommunen, och som ett resultat av detta arbete har vi sett att nätet varit högt belastat. Därför kommer vi att utöka nätkapaciteten i kommunen med 33 procent.

Det här innebär att fibernätet får bättre nätverksprestanda, ökad driftsäkerhet och att behovet av underhåll minskar.

Vi arbetar utifrån hårdaste och striktaste kraven på stabilitet under uppgraderingsarbetet, men trots det kan det alltid inträffa någon mindre driftstörning när man gör ett så stort förbättringsarbete. Vi ber om överseende med detta. När utvecklingsarbetet är klart kan du surfa snabbare, stabilare och säkrare än någonsin.


Prissänkning på högre hastigheter – prisökning på den lägsta

Prisjusteringarna innebär sänkt pris på hastigheterna 250/250, 500/500 och 1000/1000. Prisökning sker samtidigt på den lägsta hastigheten 100/100.

Prishöjningen handlar om höjda priser från tjänsteleverantörerna på lägre hastigheter, hastigheter som inom kort kommer att behöva höjas för att möta ett ökat utbud av digitala tjänster. De priser som nu erbjuds i nätet av tjänsteleverantörerna är i nivå med gällande prisbild i andra delar av landet.

Hur tidigare KO:s affärsmodell såg ut, som innebar att tjänsteleverantörerna kunde erbjuda ett lägre pris, vet vi inte. Vi vet bara att med vår investerings- och förbättringsplan för nätet har vi ingen möjlighet att erbjuda tjänsteleverantörerna bättre villkor än de som gäller i dag. Det är också så att priserna i nätet för abonnemang med högre hastigheter faktiskt är lägre i dag än jämfört med tidigare.

Vi väljer att investera stora belopp och framtidssäkra nätet nu, andra aktörer kommer att göra detsamma, vilket naturligtvis kommer att innebära prisjusteringar.


Framtiden

Det går inte att prata om framtiden utan att prata om året som passerat. Rådande pandemi har, som alla vet, lett till att många tvingats arbeta hemma, plugga hemma och använda digitala tjänster i en helt annan utsträckning, än vad vi för ett år sedan kallade normalt. Faktum är att bredbandsanvändandet har ökat med upp till 60 procent. Eller ännu tydligare, redan idag använder vi så mycket bredbandskapacitet som man trodde att vi skulle göra först 2023.
Det finns alltså ett glapp i nätkapaciteten som vi nu måste täppa till, vilket vi gör.

Vi kan lova att vi gör allt för att så fort som möjligt öka kapaciteten så att alla kunder får tillgång till den hastighet som de abonnerar på.

Post- och telestyrelsen har fastställt att hushållen vill ha allt snabbare hastigheter. Enligt våra beräkningar så har snitthushållet 2020 227 Mbit/s och förväntas ha 323 Mbit/s 2023. Det är en ökning om 42 procent på bara tre år.


Större valfrihet

GlobalConnect erbjuder flest tjänsteleverantörer i sitt nät, vilket skapar valfrihet och flexibilitet för kunden. Detta innebär också att kunderna kan utnyttja fler erbjudanden och kampanjer.