Beställning, avtal och installation | GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Beställning, avtal och installation


Spana in vår video om kundresan från start till mål där vi beskriver hur processen går till från beställning till att fibern kan användas. Klicka dig till det du vill veta mer om.


IP-Only har bytt namn till GlobalConnect

Varför har vi bytt namn?
I början av 2020 gick IP-Only och GlobalConnect samman och bildade en gemensam koncern med syftet att skapa den ledande leverantören av digital infrastruktur i norra Europa. Bolagsnamnet blev GlobalConnect, men vi valde att behålla IP-Only som varumärke för den svenska privatkundsmarknaden. Den 19 januari 2023 slog vi samman våra varumärken och bytte namn till GlobalConnect. Namnbytet innebär ingen förändring i vårt arbete, vi kommer att fortsätta att bygga fiber och digitalisera Sverige.

Vad innebär det för dig som kund?
För dig som kund blir det ingen skillnad. Din fiberbeställning hos oss finns kvar med samma villkor som tidigare.


Varför behöver jag fiber

I takt med att tekniken fortsätter utvecklas tillkommer allt fler digitala tjänster, vilket ställer högre krav på internetuppkoppling. För att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter fullt ut krävs det alltså att man har tillgång till bredband med hög kapacitet. 

Med fiber för du i princip tillgång till gränslös bredbandshastighet som dessutom är konstant eftersom du inte behöver dela på kapaciteten med andra användare. 

Nätet är öppet, vilket innebär att du som kund har möjlighet att välja fritt bland alla tjänsteleverantörer som finns i nätet. 

Fiber är även en trygg och driftsäker teknik eftersom det nu är en inarbetad standard och en stabil infrastruktur som inte påverkas av väder och vind. Dessutom är livslängden lång och beräknas hålla upp till 100 år. 


Hur beställer jag fiber?

Gå in här och skriv in din adress i sökfältet. Om vi har en pågående försäljningskampanj i ditt område får du upp ett erbjudande och kan göra beställningen direkt via vår hemsida. Om du inte får upp något erbjudande kan det till exempel bero på att den senaste försäljningskampanjen är avslutad eller att vi i nuläget inte planerar att bygga ut fiber i ditt område. Kontakta gärna vår kundservice för att få mer information om hur möjligheten att göra en beställning ser ut. Bra att känna till – i vissa fall kan vi ta in en beställning trots att den senaste försäljningskampanjen är avslutad, därför är det bra att kontakta vår kundservice.


Jag har beställt fiber, kan jag även beställa fiber till ytterligare en byggnad på min tomt?

Absolut! Om du vill beställa fiber till en separat byggnad på din tomt avgör avståndet till huvudbyggnaden om det räknas som en extra- eller huvudanslutning. Avståndet för en extraanslutning är upp till 45 meter från huvudbyggnaden, är avståndet mer än 45 meter räknas det som en huvudanslutning.

Bra att känna till:

  • Vid installation i en separat byggnad, både extra- och huvudanslutningar, installeras en ytterligare fibermottagare. Det innebär att olika tjänster tecknas i de olika byggnaderna.
  • Vart vi befinner oss i byggnationsprocessen i området påverkar hur leveranstiden ser ut. För att få mer information om priser för extra- eller huvudanslutningar och hur byggnationsstatusen i ditt område ser ut – kontakta vår kundservice.

Ångerrätt, bindningstid, uppsägning & allmänna villkor

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt avtal inom 14 dagar från det datumet som du genomförde din fiberbeställning. Du kan ringa oss på 0200-43 00 00 och verifiera dig via svenskt Bank-ID eller mejla kundservice@globalconnect.se från den mejladress du har registrerad i din fiberbeställning så hjälper vi dig.

Bindningstid

Avtalets bindningstid är 24 månader från beställningsdatumet. Bra att känna till är att avtalet fortsätter att löpa på efter att 24 månader har passerat, om du inte aktivt väljer att säga upp ditt avtal.

Uppsägning

Vill du säga upp ditt avtal? Kontakta vår kundservice. Du kan ringa oss på 0200-43 00 00 och verifiera dig via svenskt Bank-ID eller mejla kundservice@globalconnect.se från mejladressen som angivits i din fiberbeställning.

Allmänna villkor

Har du frågor kring våra allmänna villkor eller önskar att få dessa skickade till dig? Kontakta vår kundservice. Du kan ringa oss på 0200-43 00 00 och verifiera dig via svenskt Bank-ID eller mejla kundservice@globalconnect.se från mejladressen som angivits i din fiberbeställning.


Vad innebär förvalda tjänster?

I många av våra beställningskampanjer finns möjligheten till förvalda tjänster från en tjänsteleverantör redan vid beställningstillfället, vilket medför en rabatt på installationskostnaden.

Hur funkar det?
När fibern installeras aktiveras dessa automatiskt och är bindande i 24 månader från att fibern installeras. När 24 månader har gått beställs nya tjänster från valfri tjänsteleverantör.

Vill du ha mer information eller se över möjligheten att uppdatera ditt avtal med förvalda tjänster?
Kontakta gärna vår kundservice.


Information gällande fiberinstallationer

Vad är första steget av en fiberinstallation på en fastighet?
Första steget är att fastighetsägaren kontaktas av vår entreprenör för att boka in en tid för tomtprojektering. Då förbereder vi inför fiberinstallationen och går igenom hur grävningen på tomten och installationen av utrustning på och i fastigheten ska gå till.

Bra att veta – fastighetsägaren ansvarar för att informera oss om var befintliga ledningar finns nedgrävt på tomten, så vi kan ta hänsyn till dessa. Är du osäker på vart befintliga ledningar går på din tomt? Då kan du kontakta Ledningskollen.

Rör och utrustning
Rören som grävs ner på privata tomter och utrustningen som monteras på och i huset, ägs av GlobalConnect. Om det skulle ske någon typ av skada på vår utrustning är det GlobalConnect som får genomföra åtgärd, inte fastighetsägaren själv.

Kan ni använda ett befintligt rör på min tomt?
Under tomtprojekteringen kan vår entreprenör se över skicket på befintliga rör och besluta om dessa kan användas för fiberinstallationen.

Bra att känna till – priset påverkas inte om vi kan använda befintliga rör eftersom vi erbjuder ett fast pris för alla i området, oavsett hur mycket eller lite arbete som ska utföras.


Vad betyder lamporna på fibermottagaren?

De olika lamporna på fibermottagaren visar olika saker, nedan beskrivs vad det innebär om en viss lampa lyser eller om flera lampor lyser samtidigt.

PWR: visar att fibermottagaren är strömsatt

PWR + WAN: visar att fibermottagaren är strömsatt och att fiberinstallationen är klar

PWR + WAN + LAN: visar att fibermottagaren är strömsatt, att fiberinstallationen är klar och att du har en enhet eller flera enheter kopplade till ett eller flera LAN-uttag

Om PWR-lampan inte lyser, kontrollera att fibermottagaren är påslagen på on/off-knappen. Om PWR-lampan fortsatt inte lyser – kontakta vår kundservice så skickar vi hem en ny strömadapter till dig utan kostnad.


Jag har köpt eller sålt en fastighet och vill ta över eller överlåta en fiberbeställning

Jag har köpt en fastighet och vill ta över ett avtal
Om gamla fastighetsägaren har gjort en fiberbeställning kan du som ny fastighetsägare ta över den befintliga fiberbeställningen, genom att fylla i en överlåtelse. På överlåtelsen kan du välja betalningsmetod och om du vill ansöka om eventuellt rot- och rut-avdrag. När överlåtelsen är registrerad får du och den gamla fastighetsägaren en bekräftelse.

Kom ihåg att en överlåtelse innebär att du förutom eventuell ändring gällande betalningsmetod tar över den befintliga fiberbeställningen i sin helhet. Har du frågor gällande de allmänna villkoren för fiberbeställningen? Kontakta gärna vår kundservice.

Jag har sålt en fastighet och vill överlåta en fiberbeställning
Om du har gjort en fiberbeställning som den nya fastighetsägaren önskar att ta över kan ni tillsammans fylla i en överlåtelse. Den nya fastighetsägaren väljer själv betalningsmetod och ansökan om eventuellt rot- och rut-avdrag. När överlåtelsen är registrerad får du och den nya fastighetsägaren en bekräftelse.

Vart hittar jag överlåtelseblanketten?
Här hittar du en överlåtelseblankett utan förvald tjänsteleverantör.

Här hittar du en överlåtelseblankett med förvald tjänsteleverantör. Läs mer om vad förvalda tjänster är under ”Vad innebär förvalda tjänster?”.

Hur skickar jag in överlåtelseblanketten?
Fota eller skanna in blanketten och skicka den till kundservice@globalconnect.se.

Går det att göra en digital överlåtelse i stället?
Absolut, ring vår kundservice på 0200 – 43 00 00 om du önskar att få ett digitalt dokument per e-post skickat till den nya och gamla fastighetsägaren. Kom ihåg att du i så fall behöver ha kontaktuppgifter till båda parter.


Jag har fiber installerat och ska flytta, behöver jag göra något?

Om du har betalt fakturan för fiberinstallationen är det inget mer som du behöver informera oss på GlobalConnect kring. Kom bara ihåg att säga upp eventuella tjänster hos dina tjänsteleverantörer, så nästa fastighetsägare kan teckna nya tjänster.


Jag har frågor gällande en anhörigs avtal eller faktura

Det viktigt att vi har kontakt med beställaren av fiber gällande till exempel avtals- eller fakturafrågor eftersom det går under GDPR. Du kan tillsammans med beställaren av fiber fylla i en fullmakt om du vill kunna ta del av information och skicka den till oss per e-post på kundservice@globalconnect.se.
Fullmakten hittar du här.


Jag vill begära registerutdrag, hur gör jag?

Under GDPR har du rätt att få ta del av information som rör dina personuppgifter, att få de rättade eller raderade. För att begära ett registerutdrag: fyll i detta formulär och skicka den till oss per e-post till kundservice@globalconnect.se


Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

Du ändrar kontaktuppgifter genom att gå in här. Skriv in din adress i sökfältet och klicka på “Jag är beställare och vill ändra kontaktuppgifter”.

Fyll i dina kontaktuppgifter. När du är klar – klicka på “Ändra uppgifter”.